Корпоративным клиентам
Меню

«Жинақтаушы» депозит

  • Депозит мерзімі: 30 күннен 732 күнге дейін*;
  • Валюта түрі: теңге, АҚШ доллары, ресей рублі;

  • Депозиттің ең аз сомасы: 5 млн. теңгеден, 27 мың АҚШ долларынан, 1 млн. ресей рублінен бастап;

  • Депозиттің ең көп сомасы: 100 млрд. теңгеге/валютадағы баламасына дейін;

  • Сыйақыны төлеу:  ай сайын/тоқсан сайын;

  • Қосымша жарналар:  қарастырылған;

  • Ішінара алулар: қарастырылмаған;

  • Мерзімінен бұрын бұзу:  мерзімінен бұрын өтеу кезінде қолданыстағы мөлшерлемелер бойынша;

  • Мерзімін ұзарту: иә;
  • Егер ҚР заңнамасына сәйкес, Салымшы табыс салығының төлеушісі болып табылса, Банк Салымшыға сыйақы төлеу кезінде әрі қарай бюджетке аудару мақсатында ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес төлем көзінде табыс салығы сомасын ұстап қалады. 

Срок в днях

Накопительный E-Deposit

30-90

5,75% (5,9*)

91-120

5,75% (5,9*)

121-150

6,25% (6,4*)

151-180

6,50% (6,6*)

181-270

6,75% (6,8*)

271-365

7,00% (7,0*)

366-732

7,25% (7,0*)

*Годовая эффективная ставка вознаграждения

Основание: Решение Комитета по управлению активами и пассивами ДБ АО «Сбербанк» №72 §02 от 14.10.2021г.

Мерзімі, күн

Жинақтаушы E-Deposit

30-90

0,05% ( 0,0%*)

91-120

0,05% ( 0,0%*)

121-150

0,08% ( 0,0%*)

151-180

0,10% ( 0,1%*)

181-270

0,10% ( 0,1%*)

271-365

0,10% ( 0,1%*)

366-732

0,15% ( 0,2%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Жинақтаушы E-Deposit

30-90

1,50% ( 1,5%*)

91-120

1,50% ( 1,5%*)

121-150

1,75% ( 1,8%*)

151-180

1,75% ( 1,8%*)

181-270

1,75% ( 1,8%*)

271-365

2,00% ( 2,0%*)

366-732

2,00% ( 2,0%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Жинақтаушы

30-90

5,25% ( 5,3%*)

91-120

5,25% ( 5,3%*)

121-150

5,50% ( 5,6%*)

151-180

6,00% ( 6,1%*)

181-270

6,25% ( 6,4%*)

271-365

6,25% ( 6,4%*)

366-732

6,50% ( 6,7%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Жинақтаушы

30-90

0,03% ( 0,0%*)

91-120

0,03% ( 0,0%*)

121-150

0,06% ( 0,0%*)

151-180

0,08% ( 0,0%*)

181-270

0,10% ( 0,1%*)

271-365

0,08% ( 0,0%*)

366-732

0,10% ( 0,1%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Жинақтаушы

30-90

1,25% ( 1,3%*)

91-120

1,25% ( 1,3%*)

121-150

1,50% ( 1,5%*)

151-180

1,50% ( 1,5%*)

181-270

1,50% ( 1,5%*)

271-365

1,75% ( 1,8%*)

366-732

1,75% ( 1,8%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Срок в днях

Накопительный E-Deposit

30-90

5,50% (5,6*)

91-120

5,50% (5,6*)

121-150

5,75% (5,8*)

151-180

6,25% (6,3*)

181-270

6,50% (6,6*)

271-365

6,50% (6,5*)

366-732

6,75% (6,5*)

*Годовая эффективная ставка вознаграждения

Основание: Решение Комитета по управлению активами и пассивами ДБ АО «Сбербанк» №72 §02 от 14.10.2021г.

Мерзімі, күн

Жинақтаушы

30-90

0,03% ( 0,0%*)

91-120

0,03% ( 0,0%*)

121-150

0,06% ( 0,0%*)

151-180

0,08% ( 0,0%*)

181-270

0,10% ( 0,1%*)

271-365

0,08% ( 0,0%*)

366-732

0,10% ( 0,1%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Жинақтаушы

30-90

0,30% ( 0,%*)

91-120

0,60% ( 0,6%*)

121-150

0,70% ( 0,%*)

151-180

0,80% ( 0,8%*)

181-270

0,90% ( 0,9%*)

271-365

0,90% ( 0,9%*)

366-732

0,90% ( 0,9%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Ақшаның салымда жатуының нақты мерзіміне тәуелсіз, салымдарды мерзімінен бұрын бұзу кезіндегі сыйақы мөлшерлемесі (жылдық %)

валюта түрі/мерзімі

90 күнді қоса 

91 күннен бастап 180 күнді қоса алғанға дейін 

181 күннен бастап 365 күнді қоса алғанға дейін 

366 күннен бастап

KZT

0,00%

0,10%

1,00%

2,00%

USD

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EUR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RUB

0,00%

0,05%

0,50%

1,00%

 
*Негіздемесі: 2017 жылғы 03 тамызда №29 §9а «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитет.

Салым валютасы

Сыйақының базалық мөлшерлемесі, жылдық %

KZT

0,25%

USD

0,00%

EUR

0,00%

RUB

0,10%

 
*Негіздемесі: 2017 жылғы 03 тамызда №29 §9а «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитет.

Бөлісу


Алматы
Меню