Корпоративным клиентам
Меню

Жұмыстар/қызметтер саласын (с.і. құрылысты) келісімшарттық қаржыландыру

 Кредиттеу лимиті

заемшының қаржылық жағдайына байланысты, бірақ та келісімшарттың құнынан көп емес 

Кредиттеу мақсаттары

  • агенттік және лицензиялық келісімдер бойынша қызметтер ақысын төлеу;
  • транспорттық, экспедиторлық және кедендік шығындарды төлеу;
  • еңбек төлемі (жалақы төлеу, бюджеттен тыс қорларға аудару, өзге аударымдар);
  • қаржыландырылатын келісімшарттың/келісімшарттардың  аясында дайындалатын өнімнің өзіндік құнына жатқызылатын салымдарды төлеу;
  • қаржыландырылатын келісімшарттың/келісімшарттардың талаптарымен қарастырылған сақтандыру жарналарын төлеу.
  • келісімшарт/келісімшарттар бойынша шығындарды қаржыландыру мақсатында заемшының ағымдағы берешегін қайта қаржыландыру/өтеу;
  • қаржыландырылатын келісімшарт(-тар) бойынша шығындар сметасымен көзделген шығындардың өзге түрлерін төлеу;
  • келісімшарт/келісімшарттар бойынша шығындарды қаржыландыру мақсатында өзге ЕДБ алдындағы заемшының ағымдағы берешегін қайта қаржыландыру/өтеу; 

 

Кредиттеу желісінің мерзімі 

5 жылға дейін

Транш мерзімі  

12 айға дейін, әрі қарай жыл сайынғы ұзарту мүмкіндігімен. 

Пайыздық мөлшерлемелер

Сараланатын, кредиттеу мерзіміне, клиенттің қаржылық жағдайына және қамтамасыз ету сапасына байланысты 

Қаржыландыру валютасы

теңге, АҚШ доллары, еуро, ресей рублі

Кредиттеу режимдері

Жаңартылмайтын/жаңартылатын кредиттік желі, кредит (заемды біржолғы беру)

Шектеусіз және айыппұлдық санкцияларсыз мерзімінен бұрын өтеуге рұқсат беріледі. 

Қамтамасыз ету

Келісімшарт(-тар) бойынша ақша құқығы (талаптары) қабылданады немесе туындамауына байланысты келісімшарт (-тар) бойынша ақшаны талап ету құқығы қабылданбаған жағдайда, келісімшарт(-тар) (ақшаға құқық) бойынша болашақта түсетін ақшаның кепілі ресімделеді;
қосымша түрде бейінді болып табылатын жылжымайтын/ жылжымалы мүлік түрінде өзге кепілді қамтамасыз ету (заемшының қызмтіне тікелей қатысушы ) қабылданады. 

Полезно знать

Поделиться


Алматы
Меню