Частным лицам

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек. Мы ждем Вашего звонка
Меню
+7 (727) 250-30-20

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек.

Мы ждем Вашего звонка

Шоттарды ашу және жүргізу

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ жеке тұлғаларға ұлттық және шетелдік валютада ағымдағы/жинақтау шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызметтер ұсынады, шот бойынша операцияларды жүзеге асырады және оған қызмет көрсетумен байланысты банктік қызметтерді көрсетеді 


Шоттарды ашу және жүргізу

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ шот бойынша келесі операцияларды жүзеге асырады және оған қызмет көрсетумен байланысты банктік қызметтерді көрсетеді: 

  • Қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз тәсілмен келіп түсетін ақшаны Клиенттің шотына теңгемен және шетелдік валютада есепке алады;
  • Оның шоттарынан теңгемен және шетелдік валютада Клиенттің ұсынылған нұсқаулары бойынша төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асырады.
  • Клиенттің шотынан ақшаның төлемдері және аударымдары оның тапсырмасы бойынша, немесе қажетті нотариалды куәландырылған сенімхаты бар үшінші тұлғаның тапсырмасы бойынша ғана орындалады;
  • Клиентке шоттан қолма-қол ақшаны теңгемен және шетелдік валютада береді. Үшінші тұлғаларға қолма-қол ақша теңгемен және шетелдік валютада тек қана қажетті нотариалды куәландырылған сенімхат негізінде беріледі;
  • Клиенттің ұсынылған өтінімдеріне сәйкес қолма-қол шетелдік валютаны сатып алу/сату операцияларын жүзеге асырады;
  • Клиенттің талабы бойынша ағымдағы шот бойынша көшірмелер береді;
  • Клиенттің шоты бойынша барлық шығын операцияларды банк шотта бар сома шегінде жүзеге асырады; 

Клиент Банктің қызметтерін Банктің Тарифтерімен анықталған валютада, мөлшерде және шарттарда төлейді. 

Алматы