Частным лицам

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек. Мы ждем Вашего звонка
Меню
+7 (727) 250-30-20

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек.

Мы ждем Вашего звонка

Комиссиялары бар Шұғыл қажеттіліктерге кредит

Комиссиялары бар Шұғыл қажеттіліктерге кредит

Кез келген мақсаттарға клиентте бар жылжымайтын мүлік кепіліне беріледі:

Кредиттің ең көп сомасы: тұрғын үй құнының 70%

Кредит валютасы: Теңге

Пайыздық мөлшерлеме теңгеде 19,6% бастап (ЖТСМ  21,50% бастап)

Кредит мерзімі: 10 жылға дейін (қоса алғанда)

**Ставки вознаграждения утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами Банка от 12.03.2020 г., №14 §4.

Кредитті қалай алуға болады

Негізгі құжаттар:

 • Сауалнама – өтініш;
 • Заемшының/қосалқы заемшының/заемшының/ қосалқы заемшы/кепіл беруші зайыбының (жұбайының) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке куәлігі/ҚР азаматының төлқұжаты/ҚР тұруға ықтиярхаты);
 • Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюродан  кредиттік есепті беруге келісімінің түпнұсқасы;
 • Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюроға ол туралы ақпарат беруге келісімінің түпнұсқасы;
 • ЗТМО-ның Банкке ақпарат беруіне  келісімнің түпнұсқасы;
 • Заемшының/қосалқы заемшының неке қию туралы куәлігінің (заемшы/қосалқы заемшы некеде тұрған жағдайда);
 • Банкке өтініш берген күнге дейін 6 ай бұрын сұратылып отырған кредит валютасында кіріс алғандығын растайтын құжаттар.

Кредиттің артықшылықтары

 • Банктің жалақы карточкаларының ұстаушылары үшін кредиттік құжаттаманы ресімдеу комиссиясына  50% жеңілдік;
 • Табыстың қарапайым қаржылық талдауымен кредит беру мүмкіндігі;
 • Қызықтыратын пайыздық мөлшерлемелер;
 • Сбербанктегі шотқа жалақыны алатын клиенттерге арналған арнайы талаптар;
 • Кредитті мерзімінен бұрын өтеу кезінде айыппұл санкцияларының болмауы.

Кредит валютасы

Теңге

Кредиттің ең аз сомасы

150 000 теңге (қоса алғанда)

Кредиттің ең көп сомасы

Тұрғын үй құнының 70% дейін

Кредит беру мерзімі

 10 жылға дейін

**Кредитті ұйымдастыру үшін комиссия

 

кредит сомасының 3,5%, біржолғы

**Кредитті беру үшін комиссия

кредит сомасының 0,8%, біржолғы

Кредит бойынша қамтамасыз ету

Негзгі қамтамасыз ету ретінде қабылданады:

1) жылжымайтын мүлік (пәтер, жер учаскесі бар тұрмысқа жайлы үй, коммерциялық жылжымайтын мүлікі);

Қосымша қамтамасыз ету ретінде қабылданады:

 • Заемшының банктік салымы.

Сақтандыру

Банк қаражаты есебінен

** Комиссии утверждены решением Комитета по управлению активами и пассивами Банка от 25.01.2018г., №03

 

Мерзімі, ай

Жеке тұлғалар

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ жалақы карточкаларын ұстаушылар

12~120

20,5%- дан 23,6% дейін

19,6% 

 

 

 

 

 ЖТСМ –  21,50% бастап

*Ставки вознаграждения утверждены решением Комитета по управлению активами и пассивами Банка от 12.03.2020 г., №14 §4.

Кредит беру сәтіндегі жасы

21 жастап бастап

Ең үлкен жасы

кредит мерзімінің соңында  әйелдердің 58 (елу сегіз) жасқа және ерлердің 63 (алпыс үш) жасқа толуына дейін

Жұмыс өтілі

кредит алуға өтініш беру күніне дейін соңғы жұмыс орнында 4 (төрт) айдан кем емес, мұндайда жеке тұлғаның жалпы үздіксіз жұмыс өтілі 6 (алты) айдан кем емес мерзімді құрауы тиіс.

Тең қарыз алушыны тарту

 

Кредиттің ең көп мөлшерін анықтау кезінде табысы ескерілетін қосалқы заемшылардың ең көп саны 3 (үш) жеке тұлғадан аспауы тиіс.

Бір кредит бойынша ресімделетін кепілгерлердің ең көп саны 3 (үш) жеке тұлғадан аспауы тиіс.

Кредит Сбербанктің барлық бөлімшелерінде ҚР азаматтарына беріледі.

Кредит беріледі:

заемшылардың тіркелу орны бойынша, Банктің филиалы орналасқан қаланың шетінен 15 (он бес) километрден  аспайтын жердегі  елді мекенді қоса алғанда;

Банктің филиалы орналасқан жердегі заемшының жұмыс берушісінің - ұйымның орналасқан орны бойынша ;

Банктің филиалы/ФҚБ жұмыс істейтін ҚР  территориясында ҚР елді мекендерінде орналасқан, кредит бойынша қамтамасыз ету ретінде қолданылатын  қолданыстағы/сатып алынатын/салынып жатқан/қайта жөнделетін жылжымайтын мүлік объектісінің орналасу орны бойынша, немесе Алматы қаласының шетінен  30 (отыз) километрден аспайтын немесе  Банктің филиалы/ФҚБ орналасқан басқа қалалардың/елді мекендердің қаласының шетінен 20 (жиырма) километрден аспайтын қашықтықта орналасқан елді мекендерде.

Кредит беру  тәртібі

 • Бір жолғы.

Кредитті өтеу  тәртібі

Аннуитетті төлемдермен немесе сараланған төлемдермен.

Кредитті ішінара немесе тоық мерзімінен бұрын өтеу

Мерзімінен бұрын өтеу күні, сомасы мен ақша қаражаты аударылатын шот көрсетілген өтініш бойынша жүзеге асырылады.  Өтініште көрсетілетін мерзімінен бұрын өтеу күні тек жұмыс күні болуы тиіс.
Мерзімінен бұрын қайтарылатын кредиттің ең аз мөлшері шектеусіз. 
Мерзімінен бұрын өтеу үшін ақы алынбайды.

Кредитті уақытында өтемегені үшін алынатын тұрақсыздық айыбы

Уақтылы өтелмеген/төленбеген негізгі қарыздың және сыйақының әр мерзімі өткен күнтізбелік күні үшін  0,25 % (нөл бүтін жүзден жиырма бес пайыз), бірақ банктік заем шартының әр қолдану жылына берілген заем сомасының   10 % (он пайызынан) көп емес. 

Толығырақ ақпарат алу үшін өз қалаңыздағы Банктің бөлімшесіне хабарласуыңызға немесе Байланыс орталығының 8 (727) 250-30-20, Қазақстанның басқа өңірлерінде:  8-8000-808-808 телефондары бойынша хабарласуыңызға болады

Алматы