Частным лицам

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек. Мы ждем Вашего звонка
Меню
+7 (727) 250-30-20

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек.

Мы ждем Вашего звонка

«Пайдаңды жіберіп алма»

«Пайдаңды жіберіп алма» салымына ақша салу жайында шарт.
*Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексіне сәйкес 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап бейрезидент жеке тұлғалардың салымдары бойынша сыйақы түріндегі табыстарға жеке табыс салығы салынады. Жеке табыс салығы мөлшерлемесі 15%.

 • Салым жеке тұлғалардан қолма-қол және қолма-қол ақшасыз түрде, теңгеде қабылданады.

 • Сыйақыны есептеу үшін айдағы іс-жүзіндегі күндер санына тең күнтізбелік ай, 365 (үш жүз алпыс бес) күнге тең күнтізбелік жыл алынады.

 • Салым мерзімі 13 немесе 24 ай.

 • Ең төменгі салым сомасы: 100 000 (жүз мың) теңге.

 • Салымның максималды сомасы: 100 000 000 (жүз млн) теңге.

 • Қосымша жарналар енгізілмейді.

 • Ақшаны Шоттан жартылай алу қарастырылмаған.

 • Салымды конвертациялау қарастырылмаған.

 • Ұзарту автоматты түрде дәл сол мерзімге, Банкте аталған салым түрі бойынша негізгі мерзім біткен күннен кейінгі күнгі сыйақы мөлшерлемесімен, Банк салым қабылдауды тоқтату туралы шешім қабылдағанға дейін жүзеге асырылады.

 • Мерзімінен бұрын тоқтату кезінде салым мерзімінен бұрын тоқтату күнінен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң клиенттің ағымдық шотына немесе төлем картасына қайтарылады. Салым 30 күнтізбелік күннен кем уақыт ішінде қайтарылмайды.

 • Сыйақы күн сайын есептеледі. Салым бойынша шот ашу күні (мерзімді ұзарту күні) және салым мерзімінің аяқталу күні 1 (бір) күн деп есептеледі.

 • Сыйақы жарна сомасына салым ашылатын күнгі салым түріне арналған сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

 • Сыйақы мөлшерлемесі салымның негізі мерзімі (ұзарту мерзімі) бойына өзгеріссіз қалады.

 • Вознаграждение ежемесячно капитализируется и выплачивается по окончанию вклада.

 • Жарна сомасы салымда 1 (бір) күнтізбелік айдан кем уақыт болған жағдайда оған сыйақы есептелмейді.

 • Жарна сомасы салымда 1 (бір) күнтізбелік айдан аса уақыт болған жағдайда сыйақы қайта есептеліп, банктік салым шартын тоқтату күнгі қолданыстағы «Талап етілгенге дейін» мөлшерлемесі бойынша ақшаның салымда болған толық күнтізбелік айлар санына байланысты есептеледі.

Сыйақы қолма-қол ақша түрінде төленуі немесе ағымдық шотқа/төлем картасына аударылуы мүмкін.

Валютасы

Ең төменгі салым сомасы

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық %)

13 ай

24 ай

KZT

100 000

10,3% (ГЭСВ - 10,8%)

10,0% (ГЭСВ - 10,5%)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі.

**Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 27.08.2020 ж. №57 Шешімі.

Қалай ашу керек

 1. Обратитесь в отделение Сбербанка в вашем регионе.
 2. Подпишите необходимые документы по вкладу.
 3. Внесите на свой сберегательный счет сумму вклада.

Бөлісу


Алматы