International Desk
Меню

Банктік қызметтерді көрсету талаптары және Талаптарға қосылу туралы шарт

Банктік қызметтерді көрсету талаптары және Талаптарға қосылу туралы шарт

Құрметті клиенттер!

 

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ  2021 жылғы 22 қарашадан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Ұсақ қолма - қол ақшаны дайындау және жеткізу қызметтерін көрсету туралы талаптар қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1510 Условия по оказанию услуг подготовки и доставки разменных наличных денег в ДБ АО «Сбербанк» каз рус 


Құрметті клиенттер!        

 

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2021 жылғы  17 қарашадан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптарының жаңа редакциясы (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Салымды ашу және Талаптарға қосылу туралы өтініштер күшіне енетінін хабарлайды.

 

1285 Условия размещения срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк каз рус

Заявления об открытии вклада и присоединении к Условиям размещения срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк каз рус 


Құрметті клиенттер!

 

2021 жылғы 12 қазаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету шарттары жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз.

1514 Условия выпуска и обслуживания корпоративной платежной карточки в ДБ АО «Сбербанк» каз рус

12/10/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі


Ағымдағы шот ашу туралы талаптар мен шарттар

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2021 жылғы 27 тамыздан бастап келесі Талаптар мен шарттар жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

  1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына қосылу туралы шарт;
  2. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт.

27/08/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі 


Ағымдағы шот ашу туралы шарттар

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2020 жылғы 1 шілдеден бастап келесі Шарттар жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

1)  Ағымдық шот ашу және «Сбербанк» АҚ ЕБ-де  Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына қосылу туралы өтініш;

2) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдық шот ашу және Ағымдық шот ашу және оған қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт.

1579 Заявление об открытии текущего счета и присоединении к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1580 Договор об открытии текущего счета и присоединении к Условиям открытия и обслуж тек счета в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

01/07/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі 


Ағымдағы шот ашу және қашықтан банктік қызмет көрсету туралы талаптар және шарттар

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2021 жылғы 14 мамырдан бастап жаңа редакциядағы келесі Талаптар мен Шарттар қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

  1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің Жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен  кәсіби медиаторлар үшін);  
  2.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
  3.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін).

14/05/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі


Құрметті клиенттер!        

  Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2021 жылғы 4 наурыздан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Мерзімді және жинақ салымдарын ашу талаптарының жаңа редакциясы (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және оларға қосылу шарттары күшіне енетінін хабарлайды.

1285 Условия открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус)

Договоры присоединения к Условиям открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус)

«04/03/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі»


Ағымдағы шот ашу және қашықтан банктік қызмет көрсету туралы талаптар және шарттар

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2020 жылғы 30 желтоқсан бастап жаңа редакциядағы келесі Талаптар мен Шарттар қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

  1.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің Жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен  кәсіби медиаторлар үшін), Ағымдағы шот ашу және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің  Жалпы талаптарына қосылу туралы өтініш;  
  2.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін), Ағымдағы шот ашу және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт;
  3.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін), Қашықтан банктік қызмет көрсетуді қосу және  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт.

«30/12/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі»


 Құрметті клиенттер!         

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2020 жылғы 21 желтоқсаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету шарттары қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1514 Условия выпуска и обслуживания корпоративной платежной карточки в ДБ АО «Сбербанк» каз рус

«21/12/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі»


Құрметті клиенттер!           

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ  2020 жылғы 27 қарашадан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Ұсақ қолма - қол ақшаны дайындау және жеткізу қызметтерін көрсету туралы талаптар қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1510 Условия по оказанию услуг подготовки и доставки разменных наличных денег в ДБ АО «Сбербанк» каз рус 

27/11/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі


Құрметті клиенттер!

Сіздерге  2020 жылғы 19 қазаннан бастап Сауда/сервис кәсіпорындарында төлем карталарының ұстаушыларына қызмет көрсету туралы шарт жаңа редакцияда күшіне енетінін хабарлаймыз.

1322 Договор об обслуживании держателей платежных карточек в предприятии торговли и сервиса каз рус

19/10/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2020 жылғы 24 қыркүйектен бастап "Сбербанк" АҚ ЕБ-де кешенді инкассация қызметтерін көрсету бойынша талаптар қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1487 Условия по оказанию услуг комплексной инкассации в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1487 Приложение № 1 к Условиям по оказанию услуг комплексной инкассации в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус​

24/09/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!         

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2020 жылғы 20 сәуірден бастап«Сбербанк» АҚ ЕБ-де Мерзімді және жинақ салымдарын ашу талаптарының жаңа редакциясы (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін), сондай-ақ «Экспресс» мерзімді салымын ашу туралы жаңа шарт күшіне енетінін хабарлайды.

Жоғарыда аталған құжаттардың жаңа редакциясымен «Сбербанк» АҚ ЕБ -нің ғаламтор-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыз.

1285 Условия открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус)

Договоры присоединения к Условиям открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус)

20/04/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2020 жылғы 13 сәуірден бастапСауда/сервис кәсіпорындарында төлем карталары ұстаушыларына қызмет көрсету туралы шарт жаңа редакцияда күшіне енетінін хабарлайды.

Жоғарыда аталған құжаттың жаңа редакциясымен «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.    

1322 Договор об обслуживании держателей платежных карточек в предприятии торговли и сервиса_каз рус

13/04/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2019 жылғы 21 қазаннан бастап жаңа редакцияда "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-де Digital банктік қызмет көрсетудің Жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-де  Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына қосылу туралы өтініш қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.            

21/10/2019 ж. бастап іске қосылады.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2019 жылғы 21 қазаннан бастап "Сбербанк" АҚ ЕБ-де мерзімді және жинақ салымдарын ашу талаптары және оған Қосылу шарттары қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.       

21/10/2019ж. бастап іске қосылады.


Құрметті клиенттер!

            Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2019 жылғы 3 қазаннан бастап "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-де Қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шарты қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

        Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.      

03/10/2019 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


 Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  2019 жылғы 21 тамыздан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шартының, сондай-ақ «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдық шот ашу және қызмет көрстеудің талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шартының жаңа редакцияда іске қосылатындығы жөнінде хабарлайды.

«21/08/2019 ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

           Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2019 жылғы 4 шілдеден бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары күшіне енетінін хабарлайды.

«04/07/2019 ж. бастап күшіне енеді»


 Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2019 жылғы 16 сәуірден бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ жаңа шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.     

«16/04/2019 ж. бастап іске қосылады»


 Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2018 жылғы 4 желтоқсаннан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары мен оларға Қосылудың жаңа шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.     

«04/12/2018ж. бастап іске қосылады»                       


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  2017 жылдың 27 қазанынан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -де Digital банктік қызметін көрсетудің жаңа Жалпы талаптары , «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -де «Сбербанк Бизнес Онлайн» сервисін қолдану арқылы қашықтықтан банктік қызмет көрсету талаптары, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -де  заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот орындаушыларына, кәсіби медиаторларға ағымдық шот ашу және оған қызмет көрсету талаптары және оларға қосу Шарттары қолданысқа енгізілетінін хабарлайды. Жоғарыда аталған құжаттардың жаңа редакциясымен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -нің ғаламтор-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыз.    

«27/10/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  2017 жылғы 18 тамыздан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шартының іске қосылатындығы жөнінде хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.   

«18/08/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

«03/08/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 2017 жылғы 5 мамырдан бастап  жаңа «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де «Сбербанк Бизнес Онлайн» сервисін пайдаланып қашықтан банктік қызмет көрсету талаптарының (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шарттарының қолданысқа  енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.                                

«05/05/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ Сіздерге 2017 жылғы 27 наурыздан бастап  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары мен оларға Қосылудың жаңа шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.

«27/03/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ Сіздерге 2017 жылғы 10 ақпаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Ағымдағы шот ашу және қызмет көрсетудің жаңа талаптары мен оларға Қосылу шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Сбербанк» АҚ ЕБ интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.  

«10/02/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осымен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сізге 2016 жылғы 29 тамыздан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары, «Сбербанк Бизнес Онлайн» сервисін қолдану арқылы қашықтықтан банктік қызмет көрсетудің талаптары мен оларға қосылу Шарттары қолданысқа енетіндігі туралы хабарлайды. Жоғарыда аталған құжаттардың жаңа редакциясымен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бөлімшелері мен интернет-сайтынан таныса аласыз.  

29/08/2016ж. бастап іске қосылады


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2016 жылғы 22 тамыздан бастап  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Ағымдағы шотты ашу және қызмет көрсетудің жаңа талаптары және оларға Қосылу шарттары, сондай-ақ  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдарын ашудың жаңа талаптары және оларға Қосылу шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.           

22/08/2016 ж. бастап іске қосылады.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ сіздерге 2016 жылғы 27 сәуірден бастап жаңа «Сбербанк» АҚ ЕБ ағымдағы шоттарын ашу және қызмет көрсету талаптарының және оларға қосылу шарттарының қолданысқа енетіндігі жөнінде хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер интернет-сайтта және «Сбербанк» АҚ ЕБ бөлімшелерінде таныса аласыздар.  

 27/04/2016ж. бастап іске қосылады​


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ сіздерге 2015 жылғы 28 желтоқсаннан бастап жаңа «Сбербанк» АҚ ЕБ ағымдағы шоттарын ашу және қызмет көрсету талаптарының және оларға қосылу шарттарының қолданысқа енетіндігі жөнінде хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер интернет-сайтта және «Сбербанк» АҚ ЕБ бөлімшелерінде таныса аласыздар.  

«28/12/2015ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ сіздерге 2015 жылғы 28 қазаннан бастап   «Сбербанк» АҚ ЕБ  «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» сервисін пайдалану арқылы қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және оларға қосылу шарттары қолданысқа енетіндігі жөнінде хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер интернет-сайтта және «Сбербанк» АҚ ЕБ бөлімшелерінде таныса аласыздар.  

«28/10/2015ж. бастап іске қосылады​»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ сіздерге 2014 жылғы 10 желтоқсаннан бастап  жаңа «Сбербанк» АҚ ЕБ мерзімді салымды ашу талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін) және оларға қосылу шарттары қолданысқа енетіндігі жөнінде хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер интернет-сайттың «Заңды тұлғаларға»/«Шағын бизнеске» тарауларында және «Сбербанк» АҚ ЕБ бөлімшелерінде таныса аласыздар.  


 Құрметті клиенттер!

2014 жылғы 1 қазаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ банктік қызметтерін алу үшін Сізге Банктік қызметтерді көрсету талаптарымен танысу және тиісті Талаптарға қосылу шартын Банкке беру керек. Клиент қол қойған және Банк акцептілеген Талаптарға қосылу шарты Талаптармен бірге жасалған Банктік қызметтерді ұсыну туралы шарт болып табылады. Толық ақпарат алу үшін «Сбербанк» АҚ ЕБ қызмет көрсету орны бойынша Операциялық бөлімдеріне/Филиалдардың құрылымдық бөлімшелеріне хабарласуларыңызды сұраймыз.

Алматы