Малому бизнесу
Меню

«One Pay» қызметтер пакеті

«One Pay» қызметтер пакеті

Банктің қызметін пайдалануды бастау үшін қарапайым, әрі тиімді шешім.
Қолданыс кезеңі: 6 ай
Қосылу үшін комиссия: ақылы

 

  ұлттық валюта ресей рублінен басқа шетел валютасы ресей рублі
8.11. ТАРАУША "ONE PAY" ПАКЕТТІК ҰСЫНЫСЫ[18]
І Бөлім. "ONE PAY" Пакеттік ұсынысын қосу
Тарифтің атауы Стандартты тариф
1.1. ONE PAY пакеттік ұсынысын қосу құны "ҚҚС" 15 000 теңге
[18] Пакеттік ұсыныста қамтылған тарифтер пакеттік ұсыныс қосылған күннен бастап 6 айға беріледі
ІI Бөлім Кассалық қызмет көрсету
Тарифтің атауы Стандартты тариф
2.1. Рәсімделген чек кітапшасын беру "ҚҚС" 0 теңге  
ІІІ Бөлім. «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесін қолдана отырып қызмет көрсету
Тарифтің атауы Стандартты тариф
3.1. «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесін қолдану үшін ай сайынғы ақы"ҚҚС"[4] 0 теңге
[4] Ай бойынша шотта ақша қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда (банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай - ақ шотта қалған қаражат қалдығына есептелген пайыздар есепке алынбайды) ақы алынбайды. Қызмет көрсетілген толық емес ай үшін ақы толық айға алынғандай алынады.
IV Бөлім Банктің өзге де қызметтері
Тарифтің атауы Стандартты тариф
4.1. Қаражаттардың шотқа түскені туралы клиентті хабарландыру"ҚҚС" 0 теңге
4.2. Шоттағы қалдық және ақша қозғалысы туралы ақпаратты телефон арқылы ұсыну ( қосымша келісім жасалған жағдайда)"ҚҚС" 0 теңге
4.3. Клиенттің сұратуы бойынша үзінді көшірмелердің, анықтамалардың және банктің өзге де құжаттарының дубликаттарын клиентке беру"ҚҚС"  
  - ағымдағы жыл үшін 0 теңге
  - бұрынғы жұмыс уақыты үшін 0 теңге
4.4. Шот бойынша ағымдағы операциялар туралы үзінді көшірмені ұсыну"ҚҚС" 0 теңге
4.5. Банктік шотқа түскен шетел валютасындағы қаражаттарды валюталық операциялардың түрлері бойынша теңдестіретін валюталық операциялар туралы анықтама ұсыну  "ҚҚС" 0 теңге
4.6. Ағымдық, мерзімді, валюталық шоттар бойынша операциялар туралы анықтамалар беру (5 жұмыс күні ішінде)  "ҚҚС" 0 теңге
4.7. Ағымдық, мерзімді, валюталық шоттар бойынша операциялар туралы анықтамалар беру (сұрату Астана қ. уақыты бойынша сағат 15:00 - ге дейін келіп түскен жағдайда келесі операциялық күннен кешіктірмей) "ҚҚС" 0 теңге
4.8. Анықтама түпнұсқасының әрбір данасы үшін ағымдық шот бойынша төленген сыйақы туралы анықтама ұсыну"ҚҚС" 0 теңге
4.9. Клиенттің (және клиент ақпарат алуға рұқсат берген өзге үшінші тұлғалардың) сұратуы бойынша аудиторлық компания үшін анықтама "ҚҚС" 0 теңге
Білгеніңіз жөн
Алматы
Меню