Малому бизнесу
Меню

«Премиум» қызметтер пакеті

«Премиум» қызметтер пакеті

Бизнесіңіздің дамуы үшін қызметтердің толық спектрын пайдаланыңыз.
Қолданыс кезеңі: 6 ай
Қосылу үшін комиссия: ақылы

 

  ұлттық валюта ресей рублінен басқа шетел валютасы ресей рублі
8.10. ТАРАУША "ПРЕМИУМ" ПАКЕТТІК ҰСЫНЫСЫ[18]
І Бөлім. Пакеттік ұсынысты қосу 
Тарифтің атауы Стандартты тариф
1.1. ПРЕМИУМ пакеттік ұсынысын қосу құны 100 000 000 теңге
[18] Пакеттік ұсыныста қамтылған тарифтер пакеттік ұсыныс қосылған күннен бастап 6 айға беріледі
ІI Бөлім Шоттар ашу және оларды жүргізу
Тарифтің атауы Стандартты тариф
2.1. Заңды тұлғаларға екінші және одан кейінгі ағымдық шоттар ашу (Банктен кредит алған жағдайда екінші/одан кейінгі шоттар ашылатын күні Банкте ашылған ағымдық шоты болған кезде) 0 теңге
2.2. Жеке кәсіпкерлерге екінші және одан кейінгі ағымдық шоттар ашу (Банктен кредит алған жағдайда екінші/одан кейінгі шоттар ашылатын күні Банкте ашылған ағымдық шоты болған кезде) 0 теңге
2.3. Жинақ шот ашу  0 теңге
2.4. Ағымдық шотты жүргізу  (ағымдық шоттар бойынша апта сайын 10 000 000 еуроға дейін қалдық қалған кезде; комиссия айына бір рет алынады)[4] "Сбербанк Бизнес Онлайнды" қолдану кезінде , орташа күндік қалдыққа қарамастан  0 теңге
2.5. Шотта қалдық 0 (нөлден) жоғар болған жағдайда ағымдық шотты жүргізу (айына бір рет алынады)[9] 0 теңге
2.6. Жинақ шот жүргізуу  0 теңге
[4] Ай бойынша шотта ақша қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда (банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай - ақ шотта қалған қаражат қалдығына есептелген пайыздар есепке алынбайды) ақы алынбайды. Қызмет көрсетілген толық емес ай үшін ақы толық айға алынғандай алынады.
[9] Ай бойынша шотта ақша қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда (банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай - ақ шотта қалған қаражат қалдығына есептелген пайыздар есепке алынбайды), бірақ шотта қалдық 0 (нөлден) жоғар болған жағдайда комиссия алынады. 2.4. т. қарастырылған комиссия алынған жағдайда 2.5. т. көрсетілген, ағымдағы шотты жүргзіу үшін коммиссия алынбайды. Қызмет көрсетілген толық емес ай үшін комиссия толық айға алынғандай алынады. 
ІІІ Бөлім. Шот бойынша қолма-қол емес операциялар
Тарифтің атауы Стандартты тариф
3.1. Клиенттің шотына ақша аудару  0 теңге
3.2. Банк желісі бойынша ішкі аударым:  
 - бір клиенттің шоттары бойынша 0 теңге
 - «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген төлем құжаты бойынша   0 теңге  
3.3. Ұлттық валютадағы сыртқы ақша аударымы[5]:  
 - 12:30 (Астана қ. уақыты бойынша) дейін келіп түскен, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген  төлем құжаты бойынша 0 теңге  
- 12:30 (Астана қ. уақыты бойынша) кейін келіп түскен, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген немесе төлем сомасы 5 млн.теңгені немесе оданда жоғарыны құрайтын төлем құжаты бойынша 0 теңге  
- алдағы валюталау күні көрсетілген, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген төлем құжаты бойынша төлем құжаты жасалған күні шотта ақша болған кезде 0 теңге  
  - статусы "шұғыл" төлем құжаты бойынша операциялық уақыт ішінде[6] 0 теңге  
3.4. Банкпен алдын ала жасалған келісім бойынша  (жедел төлемдер) белгіленген операциялық уақыттан асқанда ақша аудару[6] 0 теңге  
3.5. «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы шетел валютасындағы сыртқы ақша аударымы[5]:  
- бенефициар (алушы) есебінен   0 теңге
- белгіленген операциялық уақыттан асқанда бенефициар (алушы) есебінен [6] Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде   0 теңге
- жөнелтуші есебінен   0 теңге
- белгіленген операциялық уақыттан асқанда жіберуші есебінен [6]Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде   0 теңге
3.6. Жөнелтуші есебінен Сбербанк России тобы[5] клиенттерінің пайдасына шетел валютасындағы сыртқы ақша аударымы[7]   0 теңге
3.7. Жөнелтуші есебінен Сбербанк России тобы[5] клиенттерінің пайдасына, Банктің техникалық мүмкіндігі болған[7] жағдайда белгіленген операциялық уақыттан асқанда шетел[6] валютасындағы сыртқы ақша аударымы   0 теңге
[5] іс-жүзінде келтірілген шығындар бойынша басқа банктердің комиссияларын, байланыс бойынша шығындарды, пошта-телеграф және өзге де шығындарды, сондай - ақ SWIFT қызметтерін есептемегенде
[6] Операциялық уақыт - жұмыс күндері (Астана қ. уақыты бойынша) сағат 09:00-ден 16:00-ге дейінгі кезең
[7] Сбербанк ЖАҚ, Сбербанк ЖАҚ еншілес ұйымдары/банктері
IV Бөлім Кассалық қызмет көрсету
Тарифтің атауы Стандартты тариф
4.1. Шотқа аудару үшін қолма-қол ақша қабылдау (оның ішінде инкассацияланған қолма-қол ақшаны) 0 теңге
4.2. Өзіне қызмет көрсету құрылғылары арқылы On-line ақша аудару (автоматты депозитарлық машина, ақпараттық - төлем терминалы, CashIn форматындағы банкомат) 0 теңге  
4.3. Ағымдық шоттан қолма-қол аша беру (оның ішінде шотты жабу кезінде):  
 - жалақыға  0 теңге  
 - басқа да төлемдерге 0 теңге
4.4. Құны ірі банкноттар мен монеталарды ұсақтарға немесе керісінше айырбастау (Банктің мүмкіндігі болса) 0 теңге 0 теңге
4.5. Кассалық шығын операциялары бойынша клиенттің тапсырмаларын операциялық уақыттан кейін орындау[6] (комиссия 01.12.2015 жылдан бастап жасалатын шығын операцияларының негізгі тарифіне қосымша алынады) 0 теңге
[6] Операциялық уақыт - жұмыс күндері (Астана қ. уақыты бойынша) сағат 09:00-ден 16:00-ге дейінгі кезең
V Бөлімі. Айырбастау (конверсия) операциялары
Тарифтің атауы Стандартты тариф
5.1. Банктің мүмкіндігі болған жағдайда клиенттен валюта сатып алу [8]   0 теңге
5.2. Банктің мүмкіндігі болған жағдайда клиентке валюта сату [8] :   0 теңге
 - жеделдету үшін қосымша ақы (кредиттік қаражаттардан басқа, сол күні айырбастау кезінде қосымша алынады):   0 теңге
5.3. Шетел валютасын басқа шетел валютасына конверсиялау[8]   0 теңге
[8]  Операцияны жүргізу кезіндегі Банктің курсы бойынша  клиенттің шотында қажетті сома болған жағдайда
Білгеніңіз жөн
Алматы
Меню