Малому бизнесу
Меню

«Тұрақты бизнес» қызметтер пакеті

«Тұрақты бизнес» қызметтер пакеті

Сіздің бизнесіңіздің артып келе жатқан қажеттіліктеріне арналған қызметтер пакеттері
Қолданыс кезеңі: 1, 3, 6 ай
Қосылу үшін комиссия: ақылы
Абоненттік төлем: ақылы

 

  ұлттық валюта ресей рублінен басқа шетел валютасы ресей рублі
8.3. ТАРАУША "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" ПАКЕТТІК ҰСЫНЫСЫ
І Бөлім. "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" Пакеттік ұсынысын қосу
Тарифтің атауы Стандартты тариф
1.1. "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" пакеттік ұсынысын қосу және оны қолдану үшін абоненттік төлем құны "ҚҚС"  
ай сайын. 12 000 теңге
тоқсан сайын  31 000 теңге
жарты жылда бір рет (6 айда бір рет) 58 000 теңге
ІI Бөлім "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" пакеттік ұсынысы аясында шоттар ашу және оларды жүргізу
Тарифтің атауы Стандартты тариф
2.1. Ағымдық шотты жүргізу  (ағымдық шоттар бойынша апта сайын 10 000 000 еуроға дейін қалдық қалған кезде; комиссия айына бір рет алынады)[4] "Сбербанк Бизнес Онлайнды" қолдану кезінде , орташа күндік қалдыққа қарамастан  0 теңге
[4] Ай бойынша шотта ақша қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда (банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай - ақ шотта қалған қаражат қалдығына есептелген пайыздар есепке алынбайды) ақы алынбайды. Қызмет көрсетілген толық емес ай үшін ақы толық айға алынғандай алынады.
ІІІ Бөлім. "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" пакеттік ұсынысы аясында шот бойынша қолма - қол ақшасыз операциялар
Тарифтің атауы Стандартты тариф
3.1. Ұлттық валютадағы сыртқы ақша аударымы[5]: 0 теңге
 - 12:30 (Астана қ. уақыты бойынша) дейін келіп түскен, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген төлем құжаты бойынша соманың 0,09%,     min 175 теңе, max 340 теңге    
 - 12:30 (Астана қ. уақыты бойынша) кейін келіп түскен, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген немесе төлем сомасы 5 млн.теңгені немесе оданда жоғарыны құрайтын  төлем құжаты бойынша соманың 0,09%,     min 360 теңе, max 540 теңге    
- алдағы валюталау күні көрсетілген, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген төлем құжаты бойынша төлем құжаты жасалған күні шотта ақша болған кезде   225 теңге    
  - статусы "шұғыл" төлем құжаты бойынша операциялық уақыт ішінде[6] 900 теңге    
3.2. Шетел валютасындағы сыртқы ақша аударымы[5]:  
3.2.1. «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы      
- 16:00 (Астана қ. уақыты бойынша) дейін жіберілген төлем құжаты бойынша бенефициар (алушы) есебінен   соманың 0,2%,     min 3 960 теңе, max 67 500 теңге соманың 0,11%,     min 2 250 теңе, max 21 600 теңге
 - Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде белгіленген операциялық уақыттан асқанда [6] бенефициар (алушы) есебінен   соманың 0,45%,     min 8 550 теңе, max 162 000 теңге  
- 16:00 (Астана қ. уақыты бойынша) дейін жіберілген төлем құжаты бойынша жіберуші есебінен   соманың 0,32%,     min 12 150 теңе, max 94 500 теңге соманың 0,11%,     min 2 250 теңе, max 21 600 теңге
 - Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде белгіленген операциялық уақыттан асқанда [6]жөнелтуші есебінен   соманың 0,59%,     min 13 950 теңе, max 191 250 теңге  
3.3. Шетел валютасындағы сыртқы ақша аударымы[5]:  
 - Сбербанк России Тобының клиенттері пайдасына жіберуші есебінен[7]   соманың 0,14%,     min 1 980 теңе, max 19 800 теңге соманың 0,09%,     min 1 800 теңе, max 18 000 теңге
 - Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде белгіленген операциялық уақыттан асқанда[7] жөнелтуші есебінен Сбербанк[6] России Тобының клиенттері пайдасына   соманың 0,27%,     min 3 960 теңе, max 39 600 теңге
3.4. Банкпен алдын ала жасалған келісім бойынша [6] (жедел төлемдер) белгіленген операциялық уақыттан асқанда ақша аудару  соманың 0,045%,     min 1 800 теңе, max 5 400 теңге    
[5] іс-жүзінде келтірілген шығындар бойынша басқа банктердің комиссияларын, байланыс бойынша шығындарды, пошта-телеграф және өзге де шығындарды, сондай - ақ SWIFT қызметтерін есептемегенде
[6] Операциялық уақыт - жұмыс күндері (Астана қ. уақыты бойынша) сағат 09:00-ден 16:00-ге дейінгі кезең
[7] Сбербанк ЖАҚ, Сбербанк ЖАҚ еншілес ұйымдары/банктері 
IV Бөлім "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" пакеттік ұсынысы аясында кассалық қызмет көрсету
Тарифтің атауы Стандартты тариф
4.1. Шотқа аудару үшін қолма-қол ақша қабылдау (оның ішінде инкассацияланған қолма-қол ақшаны) соманың 0,18 %,  min 675 теңге соманың 0,23%,  min 675 теңге    соманың 0,18%,  min 675 теңге   
4.2. Ағымдық шоттан қолма-қол аша беру (оның ішінде шотты жабу кезінде):  
 - жалақыға  соманың 0,18 %,  min 810 теңге    
 - басқа да төлемдерге соманың 0,35 %,  min 550 теңге соманың 1,5%,  min 700 теңге      соманың 0,45%,  min 675 теңге   
4.3. Рәсімделген чек кітапшасын беру "ҚҚС" 705 теңге
V Бөлім. "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" пакеттік ұсынысы аясында айырбастау (конверсиялық) операциялары
Тарифтің атауы Стандартты тариф
5.1. Банктің мүмкіндігі болған жағдайда клиенттен валюта сатып алу [8]    соманың 0,12 %,  min 990 теңге  соманың 0,09 %,  min 1 350 теңге
5.2. Банктің мүмкіндігі болған жағдайда клиентке валюта сату [8] :    соманың 0,13 %,  min 990 теңге  соманың 0,11 %,  min 1 350 теңге
 - жеделдету үшін қосымша ақы (кредиттік қаражаттардан басқа, сол күні айырбастау кезінде қосымша алынады):   0 теңге
5.3. Клиентің өтініш беретін күні айырбастаудан бас тартуын қарастыру (Клиенттің бас тартуын Банк қанағаттандырған жағдайда) ҚҚС   операция сомасының 1,8%
[8]  Операцияны жүргізу кезіндегі Банктің курсы бойынша  клиенттің шотында қажетті сома болған жағдайда
VI Бөлім "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" пакеттік ұсынысы аясында Банктің валюталық бақылау агентінің функцияларын жүзеге асыруы
Тарифтің атауы Стандартты тариф
6.1. Экспорт және импорт бойынша келісімшартқа есептік нөмір беру  "ҚҚС"  
Алматы қ. филиал 3 400 теңге
Астана қ. филиал, басқа филиалдар 1 550 теңге
6.2. Экспорт және импорт бойынша келісімшартқа бір сағат ішінде есептік нөмір беру "ҚҚС"  
Алматы қ. филиал 4 250 теңге
Астана қ. филиал, басқа филиалдар 3 400 теңге
6.3. Есептік нөмірі бар келісімшартқа өзгерістерді рәсімдеу "ҚҚС" 1 700 теңге
6.4. Есептік тіркеуге жатқызылмайтын клиенттің валюталық шартын/келісімшартын валюталық бақылауға қабылдау "ҚҚС" 850 теңге
VII Бөлім. "ТҰРАҚТЫ БИЗНЕС" пакеттік ұсынысы аясындағы банктің өзге де қызметтері
Тарифтің атауы Стандартты тариф
7.1. Үзінді көшірмелердің, анықтамалардың және банктің өзге де құжаттарының дубликаттарын клиентке беру "ҚҚС"  
  - ағымдағы жыл үшін 0 теңге   
  - бұрынғы жұмыс уақыты үшін 0 теңге   
7.2. Ағымдық, мерзімді, валюталық шоттар бойынша операциялар туралы анықтамалар беру (5 жұмыс күні ішінде)  "ҚҚС" Анықтама түпнұсқасының әрбір данасы үшін 0 теңге
7.3. Ағымдық, мерзімді, валюталық шоттар бойынша операциялар туралы анықтамалар беру (сұрату Астана қ. уақыты бойынша сағат 15:00 - ге дейін келіп түскен жағдайда келесі операциялық күннен кешіктірмей) "ҚҚС" Анықтама түпнұсқасының әрбір данасы үшін 1 000 теңге
Білгеніңіз жөн
Алматы
Меню