Малому бизнесу
Меню

«Ұтымды» қызметтер пакеті

«Ұтымды» қызметтер пакеті

Барлық мемлекеттік қатысы бар мекемелерге және жалқы жобасын ашқан білім беру мекемелеріне олардың меншік формасына қарамастан ұсынылады
Қолданыс кезеңі: Лимитсіз
Қосылу үшін комиссия: тегін

 

  ұлттық валюта ресей рублінен басқа шетел валютасы ресей рублі
8.5. ТАРАУША  "ҰТЫМДЫ" ПАКЕТТІК ҰСЫНЫСЫ[16]
І Бөлім. "ҰТЫМДЫ" пакеттік ұсынысы аясында шоттар ашу және оларды жүргізу
Тарифтің атауы Стандартты тариф
1.1. Ағымдық шот ашу 0 теңге  
1.2. Ағымдық шотты жүргізу  (ағымдық шоттар бойынша апта сайын 10 000 000 еуроға дейін қалдық қалған кезде; комиссия айына бір рет алынады)[4] "Сбербанк Бизнес Онлайнды" қолдану кезінде , орташа күндік қалдыққа қарамастан  250 теңге  
[16] Пакеттік ұсынысқа қосылу жалақылық жобаны ашқан кезде жүзеге асрылады. Мемлекеттік қатысы бар барлық мекемелер мен кәсіпорындарға (меншік формасы: ММ, РММ, КММ, КМК, ШЖҚ - дағы КММ, КМК, РМК, РМКК, ШЖҚ-дағы РМК), барлық білім беру мекемелеріне меншік формаларына қарамастан беріледі.
[4] Ай бойынша шотта ақша қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда (банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай - ақ шотта қалған қаражат қалдығына есептелген пайыздар есепке алынбайды) ақы алынбайды. Қызмет көрсетілген толық емес ай үшін ақы толық айға алынғандай алынады.
ІI Бөлім  "ҰТЫМДЫ" пакеттік ұсынысы аясында «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесін қолдану арқылы қызмет көрсету
Тарифтің атауы Стандартты тариф
2.1. «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесін қосу (тариф Java eToken  кілтінің және бір қолданушыға арналған бір реттік Otp құпиясөздер генераторының құнын қамтиды) "ҚҚС" 6 000 теңге
2.2. «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесін қолдану үшін ай сайынғы ақы»"ҚҚС"[4]:  
Алматы қ. филиал 750 теңге -
басқа филиалдар 400 теңге -
[4] Ай бойынша шотта ақша қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда (банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай - ақ шотта қалған қаражат қалдығына есептелген пайыздар есепке алынбайды) ақы алынбайды. Қызмет көрсетілген толық емес ай үшін ақы толық айға алынғандай алынады.
ІІІ Бөлім. "ҰТЫМДЫ" пакеттік ұсынысы аясында шот бойынша қолма - қол ақшасыз операциялар
Тарифтің атауы Стандартты тариф
3.1. Ұлттық валютадағы сыртқы ақша аударымы:  
  - 12:30 (Астана қ. уақыты бойынша) дейін келіп түскен, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген төлем құжаты бойынша 75 теңге    
 - 12:30 (Астана қ. уақыты бойынша) кейін келіп түскен, «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген немесе төлем сомасы 5 млн.теңгені немесе оданда жоғарыны құрайтын төлем құжаты бойынша  300 теңге    
IV Бөлім "ҰТЫМДЫ" пакеттік ұсынысы аясында кассалық қызмет көрсету
Тарифтің атауы Стандартты тариф
4.1. Шотқа аудару үшін қолма-қол ақша қабылдау (оның ішінде инкассацияланған қолма-қол ақшаны) соманың 0,1 %,  min 550 теңге -
V Бөлімі. "ҰТЫМДЫ" пакеттік ұсынысы аясындағы банктің өзге де қызметтері
Тарифтің атауы Стандартты тариф
5.1. Ағымдық, мерзімді, валюталық шоттар бойынша операциялар туралы анықтамалар беру (5 жұмыс күні ішінде)  "ҚҚС" Анықтама түпнұсқасының әрбір данасы үшін 500 теңге
VI Бөлім "ҰТЫМДЫ" пакеттік ұсынысы аясында төлем карточкасы шотын ашу және оған қызмет көрсету
Тарифтің атауы Стандартты тариф
VISA Business Start  
6.1. Негізгі/ қосымша төлем карточкасы бойынша төлем карточкасы шоты на[2];[3] жыл бойы қызмет көрсету 1-ші жылы 1000 теңге, одан кейінгі жылдары 1 500 теңге 
[2] Төлем карточкасы шотына қызмет көрсету үшін сыйақы әр қызмет көрсету жылы үшін алынып отырады: біріншісінде төлем карточкасы шығарылған кезде кассаға беріледі, одан кейінгісінде төлем карточкасы шотынан ол ашылған сәттен 1 жыл өткен соң автоматты түрде ұсталады.
[3] Сақтандыру полисі төлем карточкасы шотына жыл бойы қызмет көрсету тарифіне қосылған
Білгеніңіз жөн
Алматы
Меню