Малому бизнесу
Меню

Есеп ашу

Блогында «қылмыс және терроризмді қаржыландыруға алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының шеңберінде шот ашуға, сондай-ақ тапсырыс беруші тиісінше тексеру үшін қажетті құжаттар тізбесі білу пайдалы:

Білгеніңіз жөн
 1. Заңды тұлға, филиал және өкілдік – Қазақстан Республикасының резиденті ағымдағы/жинақ ақша шоты
 2. Заңды тұлға, филиал және өкілдік  – Қазақстан Республикасының бейрезиденті ағымдық жинақтау шоты
 3. Жеке кәсіпкер, шаруа қожалығы – Қазақстан Республикасының резиденті ағымдық/жинақтау шоты
 4. Жеке кәсіпкер  – Қазақстан Республикасының бейрезиденті ағымдағы /жинақ ақша шоты
 5. Жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы, кәсіби медиатор ағымдық /жинақтау шоты
 6. Таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті-жинақтаушы зейнетақы қорлары ағымдағы /жинақ ақша шоты
 7. Шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдік ағымдағы шот
 8. Шартты банктік салым ашу  – Қазақстан Республикасының резиденті (Жер қойнауын пайдаланушының салымы, Қалдықтарды орналастыру полигондарын жою қоры) жинақтау шоты
 9. Шартты банктік салым ашу  – Қазақстан Республикасының бейрезиденті (Жер қойнауын пайдаланушының салымы, Қалдықтарды орналастыру полигондарын жою қоры) жинақтау шоты
 10. Қайтадан құрылатын заңды тұлға үшін шартты салым ашу (уақытша жинақ ақша шоты)
 11. Белгілі үшінші тараптың атына Заңды тұлға (филиалдары және өкілдіктері) 
Алматы
Меню