Малому бизнесу
Меню
 • Малому бизнесу
 • Банктің корпоративтік клиенттерімен қосылу шарттары арқылы банктік қызмет көрсету шарттарын жасау

Банктің корпоративтік клиенттерімен қосылу шарттары арқылы банктік қызмет көрсету шарттарын жасау

Құрметті клиенттер!

          

Банк атауының өзгеруіне байланысты 2022 жылғы 14 қыркүйектен бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгі нысандары қолданысқа енгізіледі:

 1. «Bereke Bank» АҚ-да корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету талаптары  (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылар, кәсіби медиаторлар үшін);

 

1514 Условия выпуска и обслуживания корпоративной платежной карточки_каз рус 


Құрметті клиенттер!

          

Банк атауының өзгеруіне байланысты 2022 жылғы 14 қыркүйектен бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгі нысандары қолданысқа енгізіледі:

 1. «Bereke Bank» АҚ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 2. «Bereke Bank» АҚ-да ағымдағы шот ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 3. «Bereke Bank» АҚ-да мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 4. «Bereke Bank» АҚ-да қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 5. «Bereke Bank» АҚ-да ұсақ қолма-қол ақшаны дайындау және жеткізу қызметтерін көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 6. «Bereke Bank» АҚ-да кешенді инкассация қызметтерін көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 7. «Bereke Bank» АҚ-да жеке сейф (ұяшық) жалға алу талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 8. «Bereke Bank» АҚ-да қолма-қол ақшаны инкассалау талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін).

 

1367 Общие условия банковского обслуживания Digital в АО Bereke Bank (для ЮЛ и ИП) каз руc

1368 Условия открытия и обслуживания текущего счета в АО Bereke Bank (для ЮЛ и ИП) каз рус

1285 Условия размещения срочных и сберегательных вкладов в АО Bereke Bank (для ЮЛ и ИП) каз рус

1372 Условия дистанционного банковского обслуживания в АО «Bereke Bank» (для ЮЛ и ИП) каз руc

1510 Условия по оказанию услуг подготовки и доставки разменных наличных денег в АО «Bereke Bank» (для ЮЛ и ИП) каз рус

1487 Условия по оказанию услуг комплексной инкассации в АО Bereke Bank (для ЮЛ и ИП) каз рус

759 Условия аренды индивидуального сейфа (ячейки) в АО Bereke Bank (для ЮЛ и ИП) каз рус758 Условия инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank» (для ЮЛ и ИП) каз рус


Құрметті клиенттер!

 

Сіздерге 2022 жылғы 19 шілдеден бастап банктік қызмет көрсету бойынша келесі үлгілік нысандардың жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

1) «Сбербанк» АҚ ЕБ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы шарттары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және «Сбербанк» АҚ ЕБ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы шарттарына қосылу туралы өтініш;

2) «Сбербанк» АҚ ЕБ-да ағымдағы шот  ашу және оған қызмет көрсету шарттары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және «Сбербанк» АҚ ЕБ-да ағымдағы шот ашу және оған қызмет көрсету шарттарына қосылу туралы өтініш

3) «Сбербанк» АҚ ЕБ-де қашықтықтан банктік қызмет көрсету шарттары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Қашықтықтан банктік қызмет көрсетуді қосу және  «Сбербанк» АҚ ЕБ-да қашықтықтан банктік қызмет көрсету шарттарына қосылу туралы өтініш.

 

1367 Общие условия банковского обслуживания Digital в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз руc

1737 Заявление об открытии текущего счета и присоединении к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1368 Условия открытия и обслуживания текущего счета в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1738 Заявление об открытии текущего счета и присоединении к Условиям открытия и обслуж тек счета в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1372 Условия дистанционного банковского обслуживания в ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов) (для ЮЛ и ИП) каз руc

1739 Заявление о подключении к дистанционному банковскому обслуживанию и присоединении к Условия дистанционного банковского обслуживания в ДБ АО «Сбербанк» (для ЮЛ и ИП) каз рус


Құрметті клиенттер!

 

Сіздерге 2022 жылғы 18 шілдеден бастап банктік қызмет көрсету бойынша келесі үлгілік нысандардың жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

1) «Сбербанк» АҚ ЕБ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы шарттары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және «Сбербанк» АҚ ЕБ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы шарттарына қосылу туралы өтініш;

2) «Сбербанк» АҚ ЕБ-да ағымдағы шот  ашу және оған қызмет көрсету шарттары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және «Сбербанк» АҚ ЕБ-да ағымдағы шот ашу және оған қызмет көрсету шарттарына қосылу туралы өтініш.

1367 Общие условия банковского обслуживания Digital в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз руc

1722 Заявление об открытии текущего счета и присоединении к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1368 Условия открытия и обслуживания текущего счета в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1723 Заявление об открытии текущего счета и присоединении к Условиям открытия и обслуж тек счета в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус


Құрметті клиенттер!

 

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ  2021 жылғы 22 қарашадан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Ұсақ қолма - қол ақшаны дайындау және жеткізу қызметтерін көрсету туралы талаптар қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1510 Условия по оказанию услуг подготовки и доставки разменных наличных денег в ДБ АО «Сбербанк» каз рус 


Құрметті клиенттер!        

 

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2021 жылғы  17 қарашадан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптарының жаңа редакциясы (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Салымды ашу және Талаптарға қосылу туралы өтініштер күшіне енетінін хабарлайды.

 

1285 Условия размещения срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк каз рус

Заявления об открытии вклада и присоединении к Условиям размещения срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк каз рус


Құрметті клиенттер!

 

2021 жылғы 12 қазаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету шарттары жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз.

1514 Условия выпуска и обслуживания корпоративной платежной карточки в ДБ АО «Сбербанк» каз рус

12/10/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі


Ағымдағы шот ашу туралы талаптар мен шарттар

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2021 жылғы 27 тамыздан бастап келесі Талаптар мен шарттар жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына қосылу туралы шарт;
 2. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт.

27/08/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі 


Ағымдағы шот ашу туралы шарттар 

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2021 жылғы 1 шілдеден бастап келесі Шарттар жаңа редакцияда қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

1)  Ағымдық шот ашу және «Сбербанк» АҚ ЕБ-де  Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына қосылу туралы өтініш;

2) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдық шот ашу және Ағымдық шот ашу және оған қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт.

1579 Заявление об открытии текущего счета и присоединении к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1580 Договор об открытии текущего счета и присоединении к Условиям открытия и обслуж тек счета в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

01/07/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі 


Ағымдағы шот ашу және қашықтан банктік қызмет көрсету туралы талаптар және шарттар

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2021 жылғы 14 мамырдан бастап жаңа редакциядағы келесі Талаптар мен Шарттар қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің Жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен  кәсіби медиаторлар үшін);  
 2.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);
 3.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін).

14/05/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі


Құрметті клиенттер!        

  Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2021 жылғы 4 наурыздан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Мерзімді және жинақ салымдарын ашу талаптарының жаңа редакциясы (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және оларға қосылу шарттары күшіне енетінін хабарлайды.

1285 Условия открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус)

 

1528 Заявление об открытии срочного вклада Стандартный и присоединении к Условиям вклада_каз рус

1529 Заявление об открытии срочного вклада Накопительный и присоединении к Условиям вклада_каз рус

1530 Заявление об открытии срочного вклада Мобильный и присоединении к Условиям вклада_каз рус

1531 Заявление об открытии срочного вклада Корпоративный и присоединении к Условиям вклада_каз рус

1532 Заявление об открытии срочного вклада Экспресс и присоединении к Условиям вклада_каз рус

1533 Заявление об открытии сберегательного вклада SBERегательный и присоединении к Условиям вклада_каз рус

 

«04/03/2021 ж. бастап қолданысқа енгізіледі»


Ағымдағы шот ашу және қашықтан банктік қызмет көрсету туралы талаптар және шарттар

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2020 жылғы 30 желтоқсан бастап жаңа редакциядағы келесі Талаптар мен Шарттар қолданысқа енгізілетінін хабарлаймыз:

 1.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің Жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен  кәсіби медиаторлар үшін), Ағымдағы шот ашу және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің  Жалпы талаптарына қосылу туралы өтініш;  
 2.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін), Ағымдағы шот ашу және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот  ашу және қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт;
 3.  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін), Қашықтан банктік қызмет көрсетуді қосу және  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет көрсету талаптарына қосылу туралы шарт.

«30/12/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі»


 Құрметті клиенттер!         

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2020 жылғы 21 желтоқсаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету шарттары қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1514 Условия выпуска и обслуживания корпоративной платежной карточки в ДБ АО «Сбербанк» каз рус

«21/12/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі»


Құрметті клиенттер!           

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ  2020 жылғы 27 қарашадан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Ұсақ қолма - қол ақшаны дайындау және жеткізу қызметтерін көрсету туралы талаптар қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1510 Условия по оказанию услуг подготовки и доставки разменных наличных денег в ДБ АО «Сбербанк» каз рус 

27/11/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі


Құрметті клиенттер!

Сіздерге  2020 жылғы 19 қазаннан бастап Сауда/сервис кәсіпорындарында төлем карталарының ұстаушыларына қызмет көрсету туралы шарт жаңа редакцияда күшіне енетінін хабарлаймыз.

1322 Договор об обслуживании держателей платежных карточек в предприятии торговли и сервиса каз рус

19/10/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2020 жылғы 24 қыркүйектен бастап "Сбербанк" АҚ ЕБ-де кешенді инкассация қызметтерін көрсету бойынша талаптар қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

1487 Условия по оказанию услуг комплексной инкассации в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус

1487 Приложение № 1 к Условиям по оказанию услуг комплексной инкассации в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус​

24/09/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!         

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2020 жылғы 20 сәуірден бастап«Сбербанк» АҚ ЕБ-де Мерзімді және жинақ салымдарын ашу талаптарының жаңа редакциясы (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін), сондай-ақ «Экспресс» мерзімді салымын ашу туралы жаңа шарт күшіне енетінін хабарлайды.

Жоғарыда аталған құжаттардың жаңа редакциясымен «Сбербанк» АҚ ЕБ -нің ғаламтор-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыз.

1285 Условия открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус)

Договоры присоединения к Условиям открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус)

20/04/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ 2020 жылғы 13 сәуірден бастапСауда/сервис кәсіпорындарында төлем карталары ұстаушыларына қызмет көрсету туралы шарт жаңа редакцияда күшіне енетінін хабарлайды.

Жоғарыда аталған құжаттың жаңа редакциясымен «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.    

1322 Договор об обслуживании держателей платежных карточек в предприятии торговли и сервиса_каз рус

13/04/2020 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2019 жылғы 21 қазаннан бастап жаңа редакцияда "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-де Digital банктік қызмет көрсетудің Жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және Ағымдағы шот ашу және "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-де  Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына қосылу туралы өтініш қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.            

21/10/2019 ж. бастап іске қосылады.


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2019 жылғы 21 қазаннан бастап "Сбербанк" АҚ ЕБ-де мерзімді және жинақ салымдарын ашу талаптары және оған Қосылу шарттары қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.       

21/10/2019ж. бастап іске қосылады.


Құрметті клиенттер!

            Осы арқылы "Сбербанк" АҚ ЕБ 2019 жылғы 3 қазаннан бастап "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-де Қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шарты қолданысқа енгізілетінін хабарлайды.

        Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.      

03/10/2019 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.


 Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  2019 жылғы 21 тамыздан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шартының, сондай-ақ «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдық шот ашу және қызмет көрстеудің талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шартының жаңа редакцияда іске қосылатындығы жөнінде хабарлайды.

«21/08/2019 ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2019 жылғы 4 шілдеден бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары күшіне енетінін хабарлайды.

«04/07/2019 ж. бастап күшіне енеді»


 Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2019 жылғы 16 сәуірден бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ жаңа шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.     

«16/04/2019 ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2018 жылғы 4 желтоқсаннан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары мен оларға Қосылудың жаңа шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.            

«04/12/2018 ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  2017 жылдың 27 қазанынан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -де Digital банктік қызметін көрсетудің жаңа Жалпы талаптары , «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -де «Сбербанк Бизнес Онлайн» сервисін қолдану арқылы қашықтықтан банктік қызмет көрсету талаптары, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -де  заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот орындаушыларына, кәсіби медиаторларға ағымдық шот ашу және оған қызмет көрсету талаптары және оларға қосу Шарттары қолданысқа енгізілетінін хабарлайды. Жоғарыда аталған құжаттардың жаңа редакциясымен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ -нің ғаламтор-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыз.  

«27/10/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  2017 жылғы 18 тамыздан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шартының іске қосылатындығы жөнінде хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.   

«18/08/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

«03/08/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 2017 жылғы 5 мамырдан бастап  жаңа «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де «Сбербанк Бизнес Онлайн» сервисін пайдаланып қашықтан банктік қызмет көрсету талаптарының (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) және оларға Қосылу шарттарының қолданысқа  енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.                                

«05/05/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ Сіздерге 2017 жылғы 27 наурыздан бастап  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары мен оларға Қосылудың жаңа шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.

«27/03/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Сбербанк» АҚ ЕБ Сіздерге 2017 жылғы 10 ақпаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де Ағымдағы шот ашу және қызмет көрсетудің жаңа талаптары мен оларға Қосылу шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Сбербанк» АҚ ЕБ интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.  

«10/02/2017ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осымен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сізге 2016 жылғы 29 тамыздан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де мерзімді салымдар ашудың жаңа талаптары, «Сбербанк Бизнес Онлайн» сервисін қолдану арқылы қашықтықтан банктік қызмет көрсетудің талаптары мен оларға қосылу Шарттары қолданысқа енетіндігі туралы хабарлайды.                                              Жоғарыда аталған құжаттардың жаңа редакциясымен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бөлімшелері мен интернет-сайтынан таныса аласыз.  

«29/08/2016ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге 2016 жылғы 22 тамыздан бастап  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Ағымдағы шотты ашу және қызмет көрсетудің жаңа талаптары және оларға Қосылу шарттары, сондай-ақ  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Мерзімді салымдарын ашудың жаңа талаптары және оларға Қосылу шарттары қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер «Жинақ банкі» АҚ ЕБ интернет-сайтында және бөлімшелерінде таныса аласыздар.           

«22/08/2016 ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге жаңа «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Ағымдағы шотты ашу мен қызмет көрсету талаптарының» және оларға Қосылу шарттарының 2016 жылғы 27 сәуірден бастап іске қосылатындығын хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер интернет-сайтта және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бөлімшелерінде таныса аласыздар.

«27/04/2016ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер! 

Осы арқылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Сіздерге жаңа «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Ағымдағы шотты ашу мен қызмет көрсету талаптарының» және оларға Қосылу шарттарының 2015 жылғы 28 желтоқсаннан бастап іске қосылатындығын хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясымен Сіздер интернет-сайтта және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бөлімшелерінде таныса аласыздар. 

«28/12/2015 ж. бастап іске қосылады»


Құрметті клиенттер!

Осымен, Қазақстандағы Сбербанк (бұдан әрі - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ) 2015 жылғы 28 қазаннан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» сервисін (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) пайдаланумен  жаңа Қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары және оларға қосылу Шарты қолданысқа енгізіледі. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жаңа  редакциясымен сіз интернет-сайттарда және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бөлімшелерінде таныса аласыз.

«2015 жылғы 28 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі»


Құрметті клиенттер!

Осымен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ сіздерге 2014 жылғы 10 желтоқсаннан бастап «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де жаңа Мерзімді салымдарды ашу талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін) және оларға Қосылу шарты қолданысқа енгізілетіні туралы хабарлайды. Жоғарыда аталған құжаттардың жаңа редакциясымен ғаламтор сайтының «Заңды тұлғалар үшін»/ «Шағын бизнес үшін» бөлімдерінде және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бөлімшелерінде танысуыңызға болады.  


Құрметті клиенттер!

2014 жылғы 1 қазаннан бастап «Сбербанк» АҚ ЕБ-де банктік қызмет көрсетілуі үшін Банктік қызмет көрсету талаптарымен танысып, Банкке Талаптардың тиісті Қосылу шартын берсеңіз  болғаны. Клиенттің қолы қойған және  Банк акцепттеген Қосылу шарты жалпы алғанда Банктік қызмет көрсету туралы шарт жасалды деп танылады. Толығырақ ақпарат алу үшін қызмет көрсету орны бойынша «Сбербанк» АҚ ЕБ Операциялық бөлімдеріне/құрылымдық бөлімшелеріне хабарласып білуіңізге болады.

 

Алматы
Меню