Малому бизнесу
Меню

«Жинақ» депозиті

  • Депозит мерзімі:  3 ай, 6 ай, 12 ай, 24 ай;
  • Валюта түрі: теңге;
  • Депозиттің ең аз сомасы: 100 000 теңгеден бастап;
  • Депозиттің ең көп сомасы: 100 млрд. теңгеге дейін;
  • Сыйақы төлеу: мерзім соңында;
  • Қосымша жарналар: қарастырылмаған;
  • Ішінара алу: қарастырылмаған;
  • Мерзімінен бұрын тоқтату: Мүмкін, клиент Банкті мерзімінен бұрын қайтару туралы хабардар еткеннен кейін 30 күнтізбелік күннен ерте емес «талап еткенге дейін» мөлшерлемесі бойынша;
  • Мерзімін ұзарту: жоқ;

   

*ҚР заңнамасына сәйкес Салымшы табыс салығын төлеуші болып табылады, Банк Салымшыға сыйақы төлеу кезінде табыс салығының сомасын бюджетке одан әрі аудару мақсатында ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес төлем көзінен ұстайды.

Мерзімі аймен

Жинақ E-Deposit

3

7,50% ( 7,7%*)

6

8,00% ( 8,2%*)

12

8,50% ( 8,5%*)

24

9,00% ( 8,6%*)

 

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 09.06.2021 жылғы №38 §02 шешімі

Мерзімі аймен

Жинақ

3

7,50% ( 7,7%*)

6

8,00% ( 8,2%*)

12

8,50% ( 8,5%*)

24

9,00% ( 8,6%*)

 

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 09.06.2021 жылғы №38 §02 шешімі

Мерзімі аймен

Жинақ

3

7,50% ( 7,7%*)

6

8,00% ( 8,2%*)

12

8,50% ( 8,5%*)

24

9,00% ( 8,6%*)

 

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 09.06.2021 жылғы №38 §02 шешімі

Салымда ақшаның іс-жүзінде болған мерзіміне байланысты салымдар мерзімінен бұрын бұзылған кездегі сыйақы мөлшерлемелері (жылдық%)

валюта түрі/мерзімі

90 күнге дейін 

91 күннен 180 күнге дейін 

181 күннен 365 күнге дейін 

366 күннен бастап 

KZT

0,00%

0,10%

1,00%

2,00%

 

       

 

 

 

*Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 03.08.2017 жылғы №29 §14 шешімі

Салым валютасы

Базалық сыйақы мөлшерлемесі, жылдық %

Теңге

0,25%

 

 

 

 

*Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 03.08.2017 жылғы №29 §14 шешімі

Бөлісу


Алматы
Меню