Малому бизнесу
Меню

«Мобильді» депозит

  • Депозит мерзімі: 1 күннен 1 096 күнге дейін*;

  • Валюта түрі: теңге, АҚШ доллары, ресей рубльдері;
  • Депозиттің ең төменгі сомасы: 150 000 теңге, 10 000 АҚШ доллары, 180 000 ресей рублі;

  • Депозиттің ең көп сомасы: 100 млрд.теңгеге дейін / рубльдегі эквиваленті; 20 млн. АҚШ долларына дейін;

  • Сыйақы төлеу: ай сайын/тоқсан сайын/жыл сайын/мерзімнің аяғында;
  • Қосымша жарналар:  қарастырылған;

  • Ішінара алу: қарастырылған, төмендетілмейтін қалдық сомасынан төмен емес;

  • Мерзімінен бұрын бұзу:  мерзімінен бұрын бұзу кезінде қолданыстағы мөлшерлеме бойынша;

  • Мерзімін ұзарту: иә;

Срок в днях

Мобильный E-Deposit

Сумма неснижаемого остатка

150 000 тенге

1 000 000 тенге

5 000 000 тенге

10 000 000 тенге

1-120

3,00% (3,0*)

 

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

5,75% (5,9*)

121-150

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

5,75% (5,8*)

151-180

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

5,75% (5,8*)

181-270

3,25% (3,3*)

5,25% (5,3*)

5,75% (5,8*)

6,25% (6,3*)

271-365

5,25% (5,3*)

5,75% (5,8*)

6,25% (6,3*)

366-732

3,75% (3,6*)

5,75% (5,6*)

6,25% (6,1*)

6,75% (6,5*)

733-1096

5,75% (5,4*)

6,25% (5,9*)

6,75% (6,3*)

*Годовая эффективная ставка вознаграждения

Основание: Решение Комитета по управлению активами и пассивами ДБ АО «Сбербанк» №72 §02 от 14.10.2021г.

Мерзімі, күн

Мобильді E-Deposit

Төмендетілмейтін қалдық сомасы

850 USD, для вкладов открытых до 02.05.2017г.

10 000 USD

27 500 USD

55 000 USD

1-120

0,01%
(0,0%*)

0,01% (0,0%*)

121-150

151-180

181-270

271-365

366-732

733-1096

 *Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Мобильді E-Deposit

Төмендетілмейтін қалдық сомасы

29 500 ресей рублі

977 000 ресей рублі

1 954 000 ресей рублі

180 000 ресей рублі

1 000 000 ресей рублі

2 000 000 ресей рублі

для вкладов открытых до 02.05.2017г.

 

1-120

0,1%
(0,1%*)

0,25%
(0,3%*)

0,5%
(0,5%*)

0,65% (0,7%*)

0,70% (0,7%*)

0,75% (0,8%*)

121-150

0,65% (0,7%*)

0,70% (0,7%*)

0,75% (0,8%*)

151-180

0,65% (0,7%*)

0,70% (0,7%*)

0,75% (0,8%*)

181-270

0,65% (0,7%*)

0,70% (0,7%*)

0,75% (0,8%*)

271-365

0,75% (0,8%*)

0,80% (0,8%*)

0,85% (0,9%*)

366-732

0,75% (0,8%*)

0,80% (0,8%*)

0,85% (0,9%*)

733-1096

0,75% (0,8%*)

0,80% (0,8%*)

0,85% (0,9%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Срок в днях

Мобильный E-Deposit

Сумма неснижаемого остатка

150 000 тенге

1 000 000 тенге

5 000 000 тенге

10 000 000 тенге

1-120

2,75% (2,8*)

4,00% (4,1%*)

4,50% (4,6%*)

5,00% (5,1%*)

121-150

4,00% (4,1%*)

4,50% (4,6%*)

5,00% (5,1%*)

151-180

4,00% (4,1%*)

4,50% (4,6%*)

5,00% (5,1%*)

181-270

4,50% (4,6%*)

5,00% (5,1%*)

5,50% (5,6%*)

271-365

4,50% (4,6%*)

5,00% (5,1%*)

5,50% (5,6%*)

366-732

3,00% (2,9*)

5,00% (5,1%*)

5,50% (5,6%*)

6,00% (6,2%*)

733-1096

5,00% (5,1%*)

5,50% (5,6%*)

6,00% (6,2%*)

*Годовая эффективная ставка вознаграждения

Основание: Решение Комитета по управлению активами и пассивами ДБ АО «Сбербанк» №72 §02 от 14.10.2021г.

Мерзімі, күн

Мобильді E-Deposit

Төмендетілмейтін қалдық сомасы

850 USD, для вкладов открытых до 02.05.2017г.

10 000 USD

27 500 USD

55 000 USD

1-120

0,01%
(0,0%*)

0,01% (0,0%*)

121-150

151-180

181-270

271-365

366-732

733-1096

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Мобильді E-Deposit

Төмендетілмейтін қалдық сомасы

29 500 ресей рублі

977 000 ресей рублі

1 954 000 ресей рублі

180 000 ресей рублі

1 000 000 ресей рублі

2 000 000 ресей рублі

для вкладов открытых до 02.05.2017г.

 

1-120

0,1%
(0,1%*)

0,25%
(0,3%*)

0,5%
(0,5%*)

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

121-150

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

151-180

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

181-270

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

271-365

0,50% (0,5%*)

0,55% (0,6%*)

0,60% (0,6%*)

366-732

0,50% (0,5%*)

0,55% (0,6%*)

0,60% (0,6%*)

733-1096

0,50% (0,5%*)

0,55% (0,6%*)

0,60% (0,6%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Срок в днях

Мобильный E-Deposit

Сумма неснижаемого остатка

150 000 тенге

1 000 000 тенге

5 000 000 тенге

10 000 000 тенге

1-120

2,75% (2,8*)

4,25% (4,3*)

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

121-150

4,25% (4,3*)

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

151-180

4,25% (4,3*)

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

181-270

3,00% (3,0*)

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

5,75% (5,8*)

271-365

4,75% (4,8*)

5,25% (5,3*)

5,75% (5,8*)

366-732

3,25% (3,1*)

5,25% (5,1*)

5,75% (5,6*)

6,25% (6,1*)

733-1096

5,25% (5,0*)

5,75% (5,4*)

6,25% (5,9*)

*Годовая эффективная ставка вознаграждения

Основание: Решение Комитета по управлению активами и пассивами ДБ АО «Сбербанк» №72 §02 от 14.10.2021г.

Мерзімі, күн

Мобильді E-Deposit

Төмендетілмейтін қалдық сомасы

850 USD, для вкладов открытых до 02.05.2017г.

10 000 USD

27 500 USD

55 000 USD

1-120

0,01%
(0,0%*)

0,01% (0,0%*)

121-150

151-180

181-270

271-365

366-732

733-1096

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Мерзімі, күн

Мобильді E-Deposit

Төмендетілмейтін қалдық сомасы

29 500 ресей рублі

977 000 ресей рублі

1 954 000 ресей рублі

180 000 ресей рублі

1 000 000 ресей рублі

2 000 000 ресей рублі

для вкладов открытых до 02.05.2017г.

 

1-120

0,1%
(0,1%*)

0,25%
(0,3%*)

0,5%
(0,5%*)

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

121-150

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

151-180

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

181-270

0,40% (0,4%*)

0,45% (0,5%*)

0,50% (0,5%*)

271-365

0,50% (0,5%*)

0,55% (0,6%*)

0,60% (0,6%*)

366-732

0,50% (0,5%*)

0,55% (0,6%*)

0,60% (0,6%*)

733-1096

0,50% (0,5%*)

0,55% (0,6%*)

0,60% (0,6%*)

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Негіздеме: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Ақшаның салымда жатуының нақты мерзіміне тәуелсіз, салымдарды мерзімінен бұрын бұзу кезіндегі сыйақы мөлшерлемесі (жылдық %)

валюта түрі/мерзімі

90 күнді қоса 

91 күннен бастап 180 күнді қоса алғанға дейін 

181 күннен бастап 365 күнді қоса алғанға дейін 

366 күннен бастап

KZT

0,00%

0,10%

1,00%

2,00%

USD

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RUB

0,00%

0,05%

0,50%

1,00%

 
*Негіздемесі: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Салым валютасы

Сыйақының базалық мөлшерлемесі, жылдық %

KZT

0,25%

USD

0,00%

RUB

0,10%

 
*Негіздемесі: «Сбербанк» АҚ ЕБ активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитетінің 22.04.2021 ж. №26 §04 Шешімі.

Бөлісу


Алматы
Меню