Частным лицам

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек. Мы ждем Вашего звонка
Меню
+7 (727) 250-30-20

в настоящий момент средняя загруженность

Ожидание ответа 30 - 90 сек.

Мы ждем Вашего звонка

Konut kredileri/ipotek borçlanmalarının yeniden finansmanına yönelik devlet programı

Konut kredileri/ipotek borçlanmalarının yeniden finansmanına yönelik devlet programı

Sberbank A.Ş. İB,  Konut kredileri/ipotek borçlanmalarının yeniden finansmanına yönelik devlet programı ikinci seviye bankalar (Bundan böyle İSB olarak adlandırılacaktır) listesine eklendi. Söz konusu program Kazakistan Ulusal  Bankası Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2015 tarih ve 69 numaralı "Konut kredileri/ipotek borçlanmalarının yeniden finansmanına yönelik devlet programı hakkındaki" kararnamesi (bundan böyle Program olarak anılacaktır) çerçevesinde uygulanmaktadır.  

 

Programın amacı

Sberbank müşterilerince 1 ocak 2004 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında alınan Program şartlarına uygun Konut kredileri/ipotek borçlanmaların yeniden finansmanı.

Programın temel şartları

Program çerçevesinde yeniden finansmanı öngörülen kredilere yönelik şartlar

1 ocak 2004 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında alınan Program şartlarına uygun Konut kredileri/ipotek borçlanmaları; bu borçlanmaların 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla anapara borcu aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Ödemesi (90 günden fazla) geciken ödemelerin 36 470 000 KZT meblağından daha fazla olmalıdır. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatın göre sosyal açıdan düşük savunmalı kesimler bu borçlulara dahildir.

Yabancı para biriminden alınan krediler için meblağ Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 1 Ocak 2015 tarihli kuru baz alınarak 36 470 000 KZT'ye tekabül eden miktardır. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatın göre sosyal açıdan düşük savunmalı kesimler bu borçlulara dahildir.

Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatın göre sosyal açıdan düşük savunmalı kesimler için Tenge olarak 36 470 000 KZT'den fazla olmayacak meblağ.

Borçlanma para birimi

KZT

Kredinin yeniden finansman faizi 

Yıllık %3 seviyesinde.

Yeniden finansmanı öngörülen kredinin teminatı

Yeniden finansmanı öngörülen kredinin, Program şartlarına uygun bir şekilde taşınmaz (konut, konut olmayan kapalı mekan, arsa) teminatı olmalıdır

Yeniden finansmanı öngörülen kredinin teminatlarının özellikleri

Konutun tek sahipleri,  Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla borçu ve eşinin olması

Teknik belge konutun yaşam alanı 120 (yüz yirmi) metre kare veya 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren imzalanmış sözleşme gereği inşa edilen yapıdaki hisseli mülkün yaşam alanının toplam 12 metre kare olması gerekmektedir. Yaşam alanı teknik belgece belirlenir. 

Konut olmayan kapalı mekanın tek sahipleri,  Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla borçu ve eşinin olması.

Konut olmayan kapalı mekanın toplam alanı , taşınmaz teknik belgesi uyarınca 100 (yüz) metre kareyi geçmemelidir.

Arsanın tek sahipleri,  Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla borçu ve eşinin olması.

Arsanın toplam alanı en az 0.1 (sıfır nokta onda bir) hektar olmalıdır.

Borçların yeniden finansmanı için başvurulacak Banka şubeleri

How to get loan

Program şartlarınca borçların değerlendirmesi aşağıdaki öncelikler dikkate alınarak değerlendirilecektir: 

  1. Sosyal açıdan düşük savunmalı kesimlerin sahip olduğu Konut kredileri/ipotek borçlanmalar.
  2. Konut ipotek borçanmaları
  3. İpotek borçlanmaları

 

1. Büyük Vatan Savaşı gazileri ve Savaş'ta yer alanlar

1-1) Büyük Vatan Savaşı gazileri ve Savaş'ta yer alanlara dahil edilen kişiler;

2) 1. ve 2. derece engelliler;

3) Engelli çocuk sahibi olan veya engelli çocuk eğitimini üstlenen aileler;

4) Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onanan listede yer alan bazı kronik hastalıkların ağır seyreden şekillerinden muzdarip kişiler;

5) Yaş nedeniyle emekli olanlar;

6) 29 yaşını aşmamış, reşit olmadan anne-babasını kaybetmiş kimsesiz çocuklar veya anne-baba velayeti olmadan kalan çocuklar; Bu tür kişilerin askerlik görevini yaptıkları süre, yukarıda belirtilen yaş sınırlamalarının üzerine eklenir;

7) Oralmanlar;

8) Çevre felaketleri, olağanüstü haller ve teknolojik felaketler nedeniyle konutlarını kaybeden kişiler

9) Çok cocuklu aileler;

10) Devlet veya toplumsal bir görevin ifası, askeri görev, uzay uçuşu veya hazırlığı sırasında, insan hayatının kurtarılmasında, kamu düzeninin korunması sırasında hayatını kaybedenlerin (ölenlerin) ailelerinin mensubu kişiler;

11) Anne veya babanın olmadığı aileler.

 

Almaty