International Desk
Меню

Kurumsal müşteriler için cari hesabı açılırken düzenlenen dokümanların değişimi

Kurumsal müşteriler için cari hesabı açılırken düzenlenen dokümanların değişimi

Sayın Müşteriler!

 

Sberbank A.Ş. Yurtdışı Temsilciliği 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren Sberbank A.Ş. Yurtdışı Temsilciliğinde Bozuk para hazırlama ve nakletme hizmetleri şartnamesinin yürürlüğe gireceğini bildirmektedir.

1510 Условия по оказанию услуг подготовки и доставки разменных наличных денег в ДБ АО «Сбербанк» каз рус англ


Sayın Müşteriler!

 

12 Ekim 2021 tarihinden itibaren Sberbank A.Ş. İştirak Bankasında Kurumsal ödeme kartı çıkartma ve kullanma şartnamesinin yeni baskısının yürürlüğe gireceğini bildiriyoruz.                        

1514 Условия выпуска и обслуживания корпоративной платежной карточки в ДБ АО «Сбербанк» каз рус англ

12/10/2021 itibari ile yürürlüğe girerler 


Cari hesap açma koşulları ve anlaşmaları

Sayın Müşteriler!   

 27 Ağustos 2021'den itibaren aşağıdaki Şartname ve sözleşmelerin yeni baskılarının yürürlüğe gireceğini bildiriyoruz.

  1. Sberbank A.Ş. İştirak Bankasındaki Dijital Bankacılık Hizmetleri Genel Şartnamesi (tüzel kişiler, bireysel girişimciler, özel noterler, avukatlar, özel icra memurları, profesyonel arabulucular için) ve Sberbank A.Ş. İştirak Bankasında Cari Hesap Açma ve Dijital Bankacılık Hizmetleri Genel Şartnamesine katılma Başvurusu;
  2. Sberbank A.Ş. İştirak Bankasında Cari Hesap Açma ve İşletme Şartnamesi (tüzel kişi, adi şirket, özel noter, avukat, özel icra yetkilisi, profesyonel ara bulucular için), Cari hesap açma ve Sberbank A.Ş. İştirak Bankasında Cari Hesap Açma ve İşletme Şartnamesine Bağlanma Sözleşmesi.

27/08/2021 itibari ile yürürlüğe girerler 


Cari hesap açma sözleşmesi   

Sayın Müşteriler!    

       1 Temmuz 2021'den itibaren aşağıdaki Sözleşmelerin yeni baskılarının yürürlüğe gireceğini bildiriyoruz.

1) Sberbank A.Ş. İştirak Bankasında cari hesap açma ve Digital Genel Bankacılık Hizmetleri Şartnamesine bağlanma dilekçesi;

2) Sberbank A.Ş. İştirak Bankasında cari hesap açma ve Cari Hesap Açma ve İşletme Şartnamesine bağlanma sözleşmesi.

1579 Заявление об открытии текущего счета и присоединении к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус англ

1580 Договор об открытии текущего счета и присоединении к Условиям открытия и обслуж тек счета в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус англ

01/07/2021 itibari ile yürürlüğe girerler 


Sayın Müşteriler!                  

Ticaret/hizmet işletmelerinde ödeme kart sahiplerine sunulan hizmetler sözleşmesinin yeni baskısının 19 Ekim 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi duyurulur.

1322 Договор об обслуживании держателей платежных карточек в предприятии торговли и сервиса каз рус англ

19/10/2020 itibari ile yürürlüğe girerler.


Sayın Müşteriler!           

İşbu bildirimle Sberbank A.Ş. 24 Eylül 2020 tarihinden itibaren Sberbank A.Ş. Nakit para nakli bütünlüklü hizmet şartlarının yürürlüğe girdiğini bilginize sunar.

1487 Условия по оказанию услуг комплексной инкассации в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус англ

1487 Приложение № 1 к Условиям по оказанию услуг комплексной инкассации в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) каз рус​ англ

24/09/2020 itibari ile yürürlüğe girerler.


Sayın Müşterilerimiz!

Sberbank A.Ş. Yurtdışı Temsilciliği 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren  (tüzel kişi, şahıs şirketi, özel noter, avukat, özel icra memuru ve uzman komisyoncuları için) Sberbank A.Ş. Yurtdışı Temsilciliğinde Vadeli ve Vadesiz Mevduat Açma Şartnamesinin yeni baskısının ve yeni Vadeli Express Mevduatı Açma Sözleşmesinin yürürlüğe gireceğini bildiriyoruz.

Yukarıda belirtilen belgenin yeni baskısını Sberbank A.Ş. Yurtdışı Temsilciliğinin şubelerinden veya internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

1285 Условия открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз рус англ)

Договоры присоединения к Условиям открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП) (каз англ)

20/04/2020 itibari ile yürürlüğe girerler.


Sayın Müşteriler! 

Sberbank A.Ş. Yurtdışı Temsilciliği 13 Nisan 2020 tarihinden itibarenTicaret / hizmet şirketlerinde ödeme kartları kullanan kişilere ait Hizmet sözleşmesinin yeni baskısının yürürlüğe gireceğini bildiriyoruz.

Yukarıda belirtilen belgenin yeni baskısını Sberbank A.Ş. Yurtdışı Temsilciliğinin şubelerinden veya internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

1322 Договор об обслуживании держателей платежных карточек в предприятии торговли и сервиса_каз рус англ

13/04/2020 itibari ile yürürlüğe girerler.


Değerli müşterilerimiz!

Sberbank Anonim Şirketi Yurtdışı Temsilciliği 21 Ekim 2019'dan itibaren adı geçen Temsilciliğin Digital Bankacılık Hizmetleri Genel Şartnamesinin Yeni Baskısı (tüzel kişi, adi şirket, özel noter, avukat, özel yaptırım acente ve profesyonel komisyoncular için) ve ayrıca Cari Hesap Açma ve Digital Bankacılık Hizmetleri Genel Şartnamesine Bağlanma Dilekçesinin yürürlüğe gireceğini bildirmektedir.

Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz. 

21/10/2019 itibari ile yürürlüğe girerler.


   Değerli müşterilerimiz!

Sberbank Anonim Şirketi Yurtdışı Temsilciliği 21 Ekim 2019'dan itibaren adı geçen Temsilcilikte yeni Vadeli ve Vadesiz Hesap Açma Şartnamesi ve bu Şartnameye Bağlanma Sözleşmelerinin yürürlüğe girdiğini bildirmektedir.

Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz. 

21/10/2019 itibari ile yürürlüğe girerler.


 Değerli müşterilerimiz!

     Sberbank Anonim Şirketi Yurtdışı Temsilciliği 3 Ekim 2019'dan itibaren adı geçen Temsilciliğin Dijital Bankacılık Hizmetleri Şartnamesi (tüzel kişi, adi şirket, özel noter, avukat, özel yaptırım acente ve profesyonel komisyoncular için) bu Şartnameye Bağlanma Sözleşmesi, ayrıca Sberbank Anonim Şirketi Yurtdışı Temsilciliğinde Cari Hesap Açma ve İşletme Şartnamesi (tüzel kişi, adi şirket, özel noter, avukat, özel yaptırım acente ve profesyonel komisyoncular için) ve bu Şartnameye Bağlanma Sözleşmesinin Yeni Baskısının yürürlüğe girdiğini bildirmektedir.

          Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz. 

1372 Условия дистанционного банковского обслуживания в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП)_англ

1372 Приложение № 1 к Условиям дистанционного банк обслуживания в ДБ АО Сбербанк (для ЮЛ и ИП)_англ

03/10/2019 itibari ile yürürlüğe girerler.


Değerli müşterilerimiz!

Sberbank Anonim Şirketi Yurtdışı Temsilciliği 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren adı geçen Temsilciliğin Digital Banka Hizmetleri Genel Şartnamesi (tüzel kişi, adi şirket, özel noter, avukat, özel yaptırım acente ve profesyonel komisyoncular için) bu Şartnameye Bağlanma Sözleşmesi, ayrıca Sberbank Anonim Şirketi Yurtdışı Temsilciliğinde Cari Hesap Açma ve İşletme Şartnamesi (tüzel kişi, adi şirket, özel noter, avukat, özel yaptırım acente ve profesyonel komisyoncular için) ve bu Şartnameye Bağlanma Sözleşmesinin Yeni Baskısının yürürlüğe girdiğini bildirmektedir.

«21/08/2019 itibari ile yürürlüğe girerler»


Değerli müşterilerimiz!

İB “Sberbank” A.Ş., 4 Temmuz 2019 tarihinden itibaren İB “Sberbank” A.Ş.’de vadeli mevduat hesapları açılmasıyla ilgili olarak yürürlüğe girecek olan yeni koşullar hakkında sizleri bilgilendirmektedir.

«04/07/2019 itibari ile yürürlüğe girerler»


Değerli müşterilerimiz!

İşbu bildirimle Sberbank A.Ş. İB aşağıdaki hususları bilginizze getirir 4 Aralık 2018 tarihinden itibaren Sberbank A.Ş. İB'de vadeli mevduat hesap açılmasının yeni koşulları ve Kullanım Sözleşmeleri yürürlüğe girmiştir. Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz. 

«04/12/2018 itibari ile yürürlüğe girerler»


Değerli müşterilerimiz!

İşburada Sberbank A.Ş. İB, 27 Ekim 2017 tarih itibari ile Sberbank A.Ş. İB Digital Bankacılık Hizmet Genel Koşulları, Sberbank A.Ş. İB’de Sberbank Business Online servisi kullanımı ile uzaktan bankacılık hizmet koşulları, tüzel kişi, bireysel girişimci, özel noter, avukat, özel mahkeme icra memurları, profesyonel aracılar için Sberbank A.Ş. İB’de cari hesabın açılış ve işletim koşulları ve onlara katılım sözleşmelerinin yeni sürümlerinin yürürlüğe gireceğini duyurmaktadır.Yukarıda sayılan dökümanların yeni sürümlerini Sberbank A.Ş. İB’nin web sitesinde ve şubelerinde bulabilirsiniz.   

«27/10/2017 itibari ile yürürlüğe girerler»


Değerli müşterilerimiz!

İB "Sberbank" A.Ş. bununla, 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren İB "Sberbank" A.Ş.'de Digital Bankacılık Hizmetleri Genel Koşullarının (tüzel kişiler, şahıs şirketler, özel noterler, avukatlar, özel icra memurları ve profesyonel arabulucular için) ve bunlara Katılım Sözleşmelerinin yürürlüğe gireceği konusunda Sizleri bilgilendirmektedir. Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz.   

«18/08/2017 itibari ile yürürlüğe girerler»


Değerli müşterilerimiz!

«03/08/2017 itibari ile yürürlüğe girerler»


Değerli müşterilerimiz!

İB«Sberbank»A.Ş.,  «Sberbank Business Online» servisinin kullanımıyla yapılan uzaktan bankacılık hizmetlerinin yeni şartlarının (tüzel kişiler, şahıs şirketleri, özel noterler, avukatlar, mahkeme özel icra memurları, profesyonel medyatörler için) ve yeni katılım sözleşmelerinin, 5 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini ilan etmektedir. Yukarıda bahsedilen evrakların revize edilmiş yeni halini, resmi internet sayfasından ve İB«Sberbank»A.Ş. şubelerinden öğrenebilirsiniz. 

«05/05/2017 itibari ile yürürlüğe girerler»  


Değerli müşterilerimiz!

İşbu bildirimle Sberbank A.Ş. İB aşağıdaki hususları bilginizze getirir: 27 Mart 2017 tarihinden itibaren Sberbank A.Ş. İB'de vadeli mevduat hesap açılmasının yeni koşulları ve Kullanım Sözleşmeleri yürürlüğe girmiştir. Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz.

«27/03/2017 itibari ile yürürlüğe girerler»


Değerli müşterilerimiz!

İşbu bildirimle Sberbank A.Ş. İB aşağıdaki hususları bilginize getirir: 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren Sberbank A.Ş. İB'de Cari hesap açılması ve hesabın işletilmesi şartlarına; Kullanım Anlaşmalarına yönelik yeni şartlar yürürlüğe girmiştir. Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz. 

«10/02/2017 itibari ile yürürlüğe girerler»


 Değerli Müşterilerimiz!

İşbu ilanla Sberbank A.Ş. İ.B. 29 Ağustos 2016 tarihinden itibaren mevduat hesaplarının açılmasına, Sberbank Business Online kullanılarak uzaktan bankacılık hizmetleri sunulması ve katılım sözleşmeleriyle ilgili yeni şartların yürürlüğe girdiğini bilginize getirmek istemektedir. Yukarıda adı geçen belgeleriyle yeni sürümlerini internet sitemizde ve Sberbank A.Ş. İ.B. şubelerinden öğrenebilirsiniz.

29/08/2016 itibari ile yürürlüğe girerler


 Değerli müşterilerimiz!

İşbu bildirimle Sberbank A.Ş. İB aşağıdaki hususları bilginizze getirir: 8 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Sberbank A.Ş. İB'de hesap açılması ve hesabın işletilmesi; Kullanım Anlaşmaları; Buna ek olarak vadeli hesap açılması ve Kullanım Sözleşmelerine yönelik yeni şartlar yürürlüğe girmiştir. Yukarıda adı geçen belgelerin yeni sürümlerini web-sitemizde ve Sberbank A.Ş. İB şubelerinde inceleyebilirsiniz.  

22/08/2016 itibari ile yürürlüğe girerler

Almaty